Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong nhiều lĩnh vực

19/10/2021 - 14:13

PNO - Ngày 19/10, Thanh tra chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong hàng loạt lĩnh vực: tiếp công dân, sử dụng đất...

Theo Quyết định này, lực lượng chức năng sẽ thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; thanh tra một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gắn với việc giải quyết nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8321/VPCP-V.I ngày 5/10/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi  trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quản lý đầu tư xây dựng đó
Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quản lý đầu tư xây dựng 


Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Phùng Xuân Kiên, thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI