Menu

Đây là trường hợp được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đánh giá rất nguy kịch, tổn thương phối hợp rất phức tạp.
Trang 8 trong 145