Menu

Vừa nghe tiếng ‘rầm’, bé P. rời khỏi tay mẹ, văng ra đường, gượng giơ tay xin cứu. Được một người tốt bụng ôm lên, bé P. thều thào ‘chân của con’, người kia cầm đoạn chân đứt rời, ướp đá, đưa em đi cấp cứu.
Trang 8 trong 97