Sở TNMT Quảng Ngãi tham mưu kế hoạch đấu giá mỏ cát chưa đảm bảo quy định

12/04/2021 - 16:50

PNO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho rằng kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh do Sở TNMT trình chưa thỏa mãn các điều kiện theo quy định.

Ngày 12/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ban hành kết luận của ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Hiền, kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh do Sở TNMT trình chưa thỏa mãn các điều kiện theo quy định (chưa phù hợp với các quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quy hoạch chỉnh trị các dòng sông, quy hoạch đường thủy nội địa... trên  địa  bàn  tỉnh.

Vì vậy, Sở TNMT cần rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu UBND tỉnh về công tác tài nguyên khoáng sản trong thời gian tới.

Ông Hiền lưu ý, để các mỏ cát, sỏi lòng sông trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh khi ban hành đủ điều kiện cấp phép khai thác sau khi đấu giá thành, phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch ngành liên quan trên địa bàn tỉnh và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải kiểm tra tính khả thi, hiệu quả đối với các mỏ cát, sỏi đưa vào đấu giá và đảm bảo quản lý được việc khai thác để tránh tình trạng không thể tổ chức khai thác sau khi các đơn vị trúng đấu giá được cấp phép khai thác.

Khai thác cát trên sông Trà Khúc đoạn qua TP.Quảng Ngãi
Khai thác cát trên sông Trà Khúc đoạn qua TP. Quảng Ngãi

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND cấp huyện chủ trì mời các Sở: TNMT, Xây dựng, NN-PTNT (Chi cục Thủy lợi), GTVT tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể lại các mỏ cát, sỏi mà UBND cấp huyện đã đề nghị đưa vào kế hoạch đấu giá; đồng thời, kết hợp kiểm tra rà soát để điều chỉnh, bổ sung lại phạm vi các vị trí, điểm khai thác cát, sỏi trên địa bàn chưa có trong quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng để gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh thực hiện bổ sung vào quy hoạch theo quy định.

Địa  phương  nào  hoàn chỉnh  các  nội  dung  nêu  trên  thì  giao Sở TNMT tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá (không chờ các địa phương khác) và hướng dẫn toàn bộ cho UBND cấp huyện hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đấu giá các mỏ cát, sỏi theo quy định trình UBND tỉnh tổ chức đấu giá theo quy định.

Sau khi đấu giá thành, yêu cầu Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao thực địa và tất cả các hồ sơ liên quan đến mỏ và đơn vị trúng đấu giá cho UBND cấp huyện để tổ chức công khai các thông tin liên quan cho nhân dân trong khu vực biết và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động khai thác của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá theo quy định.

Đối với các mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trúng đấu giá trên địa bàn tỉnh hiện tại đã được cấp phép khai thác, giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức bàn giao tất cả các hồ sơ liên quan đến mỏ và đơn vị trúng đấu giá cho UBND cấp huyện để triển khai thực hiện.

Về nguyên tắc, UBND tỉnh sẽ phân cấp cho các địa phương các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về việc khai thác cát, sỏi lòng sông tại các địa phương (nếu luật không cấm) để đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ và sát với địa phương, kể cả công tác đấu giá quyền khai thác cát. Ông Hiền giao Sở TNMT rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh việc phân cấp, ủy quyền nêu trên theo quy định.

Trữ lượng cát trên sông Trà Khúc rất lớn, tình trạng để cát bán ra ngoài không phép vẫn thường xuyên diễn ra
Trữ lượng cát trên sông Trà Khúc rất lớn, tình trạng để cát bán ra ngoài không phép vẫn thường xuyên diễn ra

Trong năm 2019, 2020, tỉnh Quảng Ngãi đưa vào kế hoạch 22 khu vực có mỏ cát, sỏi lòng sông để đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép khai thác và cho phép làm thủ tục cấp phép khai thác đối với 118 mỏ (38 mỏ đá với diện tích khoảng 346,98ha; 26 mỏ cát, sỏi lòng sông với diện tích khoảng 296,63ha và 54 mỏ đất đồi với diện tích khoảng 365,33ha); còn lại 182 mỏ chưa cấp phép khai thác.

Vấn đề khai thác khoáng sản cát, sỏi là một trong những bất cập tại tỉnh Quảng Ngãi mà ông Đặng Văn Minh hứa trước HĐND tỉnh sẽ giải quyết trong nhiệm kỳ của mình khi nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh vào cuối năm 2020.

Theo ông Minh, tổng kết lại nhiệm kỳ trước thì có nhiều hạn chế, bất cập trong lĩnh vực quản lý khoáng sản, đất đai, tài nguyên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

“Nhiều mỏ cát cấp cho các dự án đầu tư công biến tướng, cung cấp cho các dự án đầu tư công thì một mà bán ra ngoài thì mười; nhưng ai kiểm soát việc này trong khi nó kéo dài nhiều năm. Trong khi đó nhiều doanh nghiệp đấu thầu cát với giá cao không bán được, từ đó dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Không thể chấp nhận trong một xã hội có sự bất công về quản lý tài nguyên như thế”, ông Minh cho hay.

Ông Đặng Văn Minh cũng đã ký công văn yêu cầu Sở TNMT rà soát, đề xuất thu hồi các mỏ cát trên sông Trà Khúc đoạn chảy qua TP. Quảng Ngãi trình chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI