Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

18/01/2023 - 17:45

PNO - Với đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, ĐBQH khóa XV với ông Nguyễn Xuân Phúc.

 

Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

 

Chiều 18/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV, với đại đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, thôi Đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Nguyễn Xuân Phúc. 

Trước đó, ngày 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. 

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954; Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ông là Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông đã kinh qua nhiều chức vụ tại tỉnh Quảng Nam như Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh... Ông cũng từng làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ tướng chính phủ...

Tháng 4/2016 - 4/2021, ông làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 7/2021: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu