Quảng Ngãi chậm trễ cổ phần hóa một doanh nghiệp có khoảng 100 tỷ vốn Nhà nước

06/01/2021 - 16:11

PNO - Chính phủ đã có chủ trương thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh Quảng Ngãi (QISC) hạn đến cuối năm 2020 phải hoàn thành, nhưng đến nay Quảng Ngãi vẫn chậm trễ.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố giá trị doanh nghiệp của QISC vào ngày 01/01/2020 thì tổng giá trị thực tế của công ty này là hơn 326 tỷ đồng, nợ phải trả thực tế là hơn 226 tỷ đồng, như vậy tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là hơn 100 tỷ đồng.

Kế hoạch cổ phần hóa QISC được phê duyệt vào năm 2017 và Thủ tướng chỉ đạo đến cuối năm 2020 phải hoàn thành. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, các nhiệm vụ được giao đều chậm trễ, các sở ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của chủ tịch tỉnh.

Theo đó, ngoài đôn đốc và giao việc cho các đơn vị liên quan, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu QISC phải bàn giao 9 dự án đầu tư hạ tầng để khai thác quỹ đất song song với thời gian cổ phần hóa.

Ông Đặng Văn Minh yêu cầu trong quá trình thực hiện cổ phần hóa QISC phải thực hiện đúng các nguyên tắc là bám sát quy định của Nhà nước về thủ tục, trình tự về cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp, tuyệt đối không để thất thoát tài sản Nhà nước. Đối với những công việc còn lại, các sở ngành, đơn vị phải xây dựng tiến độ cụ thể để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1) đang được lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành tham mưu xử lý
Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1) đang được lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành tham mưu xử lý

Riêng dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1), giao Sở Tài chính nghiên cứu quy định của pháp luật để tham mưu UBND tỉnh xử lý những khó khăn còn tồn tại. Dự án này nằm bên sông Trà Khúc hiện đã hoàn thiện, có diện tích 19,42 ha với tổng vốn đầu tư hơn 397 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ quý 3/2016 đến quý 4/2018.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Tài chính, giai đoạn 2017-2020, tỉnh này thực hiện cổ phần hóa 2 doanh nghiệp; trong đó đã cổ phần hóa xong Công ty TNHH MTV nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi, còn Công ty QISC vẫn đang tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo quy định.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI