Phát huy bản sắc “ngoại giao cây tre”

17/01/2023 - 06:45

PNO - Tại hội nghị tổng kết công tác ngoại giao năm 2022 diễn ra ngày 10/1, Bộ Ngoại giao đánh giá, trong năm qua, Việt Nam đã tiếp tục củng cố vững chắc cục diện đối ngoại, tạo thuận lợi cho việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

 

Các cháu thiếu nhi chào đón  Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm  Việt Nam vào tháng 11/2022  ảnh: Bảo Khang
Các cháu thiếu nhi chào đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Việt Nam vào tháng 11/2022 ảnh: Bảo Khang

Ngành ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán và đã đạt những kết quả rất quan trọng về phân định, giải quyết một số vấn đề trên biển, trên bộ phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích quốc gia. 

Năm qua, ngoại giao kinh tế, hợp tác kinh tế cũng là nội dung trọng tâm trong các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, ký kết nhiều thỏa thuận, dự án hợp tác. Ngoại giao kinh tế đã đóng góp thiết thực vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, thu hút đầu tư, du lịch, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 700 tỉ USD.

Năm 2022, công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu về đối ngoại, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chương trình kết nối, chăm lo kiều bào Việt Nam ở nước ngoài được triển khai tích cực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, hòa vào những thành tựu chung của đất nước, đối ngoại là một điểm sáng. Các hoạt động đối ngoại đều rất thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu; đối ngoại đa phương đạt nhiều kết quả tích cực, cho thấy vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng nhận định, năm 2023, thế giới và khu vực đứng trước những chuyển dịch lớn, đặt ra cho Việt Nam những thời cơ và thách thức đan xen. 

2023 cũng là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Chính phủ đã xác định phương châm hành động năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời hiệu quả”. Trên cơ sở đó, Thủ tướng nhất trí với tinh thần chung của phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: “Tiếp tục kế thừa, phát huy bản sắc đối ngoại và ngoại giao Hồ Chí Minh; quán triệt nghiêm túc và luôn bám sát chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư tại hội nghị đối ngoại toàn quốc; phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, trong đó giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm, nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng”.

Trước đó, trong bài viết được Bộ Ngoại giao công bố, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, “cây tre Việt Nam” vẫn giữ vững thế ổn định và vươn lên nhờ gốc vững là kiên định độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo, cơ động trong sách lược, ứng xử với phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi”.

Ông khẳng định, bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã được phát huy và thể hiện rõ trong từng hoạt động đối ngoại, đặc biệt là hoạt động đối ngoại cấp cao, cũng như trong ứng xử có lý, có tình với từng đối tác và ở từng cơ chế, diễn đàn đa phương. Những thành tựu đối ngoại và ngoại giao năm 2022 cũng như từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay đã khẳng định: trường phái đối ngoại và ngoại giao “cây tre Việt Nam” dựa trên nền tảng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và truyền thống, bản sắc ngoại giao, văn hóa dân tộc là phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI