Liên Hiệp Quốc ấn định Ngày quốc tế phụ nữ ngoại giao

22/06/2022 - 06:47

PNO - Đại hội đồng Liên hiệp quốc vừa thông qua nghị quyết quy định ngày 24/6 hằng nằm là Ngày quốc tế phụ nữ công tác trong ngành ngoại giao.

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua một nghị quyết quy định ngày 24/6 hằng nằm là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao - Ảnh: Wikimedia Commons
Đại hội đồng Liên hiệp quốc vừa thông qua nghị quyết quy định ngày 24/6 hằng nằm là Ngày quốc tế phụ nữ ngành ngoại giao - Ảnh: Wikimedia Commons

Theo đó, Nghị quyết đề nghị tất cả quốc gia thành viên, các tổ chức thuộc Liên hiệp quốc (LHQ), tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức học thuật, hiệp hội các nhà ngoại giao nữ và các bên liên quan khác hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ ngành Ngoại giao hằng năm nhằm thúc đẩy sự tham gia bình đẳng và đầy đủ của phụ nữ ở tất cả các cấp độ ngoại giao.

“Phụ nữ công tác trong lĩnh vực ngoại giao đã và đang có những đóng góp quan trọng giúp định hình hệ thống đa phương mà chúng ta được thừa hưởng ngày nay”, ông Abdulla Shahid, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ phát biểu.

“Tuy nhiên, cho dù những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực ngoại giao và trong việc đưa ra quyết định đa phương là không thể phủ nhận thì sự hiện diện của họ trong các vị trí ngoại giao cấp cao vẫn còn hạn chế”.

Theo Chủ tịch Đại hội đồng LHQ thì phụ nữ công tác trong ngành ngoại giao vẫn đang phải đối mặt với không ít những hành vi phân biệt giới làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển nghề nghiệp, từ đó, những đóng góp và thành tích của họ mặc nhiện bị xem nhẹ hoặc bỏ qua.

Phụ nữ cần được tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực ngoại giao trong vai trò ra quyết định - Ảnh: Australian Institute of International Affairs
Phụ nữ cần được tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực ngoại giao trong vai trò ra quyết định - Ảnh: AIIA

Ông Shahid cũng cảnh bảo thêm rằng,  thế giới sẽ không thể tăng cường mức độ can dự ngoại giao và sự đoàn kết toàn cầu cần thiết để vượt qua những thách thức hiện nay như: biến đổi khí hậu, đại dịch, vi phạm quyền con người, bất ổn kinh tế… “nếu các quốc gia không ủng hộ và tạo điều kiện cho nữ giới tham gia các hoạt động ngoại giao trong vai trò lãnh đạo”.

Nguyễn Thuận

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtulieuvi /strCate=tulieu

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioilakyvi /strCate=thegioilaky
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioivi /strCate=thegioi