NSƯT Thanh Thúy: Cần một giải pháp tổng thể cho văn hóa

26/11/2021 - 10:44

PNO - "Đứng trước những đòi hỏi về sự đổi mới một cách cụ thể, mạnh mẽ hơn trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của thành phố, chúng ta cần nhiều hơn những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm".

TP.HCM được xem là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục của đất nước, là đầu mối giao lưu quốc tế. Quá trình tiếp biến văn hóa đã hình thành trong lòng đô thị trẻ một nền văn hóa phong phú của các dân tộc cùng hội tụ; là trung tâm sáng tạo, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn, nơi ươm mầm tài năng, và là môi trường thuận lợi để những người hoạt động nghệ thuật phát triển cả về chất và lượng.

Đứng trước những đòi hỏi về sự đổi mới một cách cụ thể, mạnh mẽ hơn trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của thành phố, điều tôi trăn trở đó là chúng ta cần nhiều hơn những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm, và phát huy những thành quả đã đạt được, tạo động lực để khơi nguồn sáng tạo của toàn xã hội, đóng góp cho nền văn học nghệ thuật phát triển đúng mức. 

Văn hóa nghje thuật của TP.HCM cần có một giải pháp tổng thể
Văn hóa nghệ thuật của TP.HCM cần có một giải pháp tổng thể

Văn hóa nghệ thuật của thành phố từ khi đất nước đổi mới đã có những bước chuyển mình sâu sắc, mạnh mẽ với những thành tựu to lớn và những bài học quan trọng trên chặng đường phát triển. Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ trọng tâm chính là cần xác định mô hình mang tính định hướng, tổ chức xây dựng cụ thể các giải pháp căn cứ trên chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia, và kết hợp các yếu tố đặc thù của TP.HCM để xây dựng ngành công nghiệp văn hóa của thành phố. 

Chúng ta cần định hình rõ hơn đội ngũ sáng tạo văn học nghệ thuật, những người sản xuất và phát triển lực lượng hưởng thụ văn hóa trên lĩnh vực này.

Ngoài ra, chúng ta cần một sự cải tổ mạnh mẽ trong giáo dục về những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc; đào tạo kỹ năng quản trị cho lực lượng quản lý, tổ chức, sản xuất dịch vụ văn hóa; hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, thị trường và sự tích hợp với các ngành có liên quan khác. Đồng thời phải biết cân đối giữa lợi ích kinh doanh với các mục đích chính trị, văn hóa, giáo dục của văn hóa; phát triển khoa học công nghệ, sáng tạo văn hóa và năng lực kinh doanh trong quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ văn hóa. 

NSƯT Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao TP.HCM 

Khánh An (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI