Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X: Làm rõ những yếu kém để đưa ra những giải pháp đột phá

04/07/2018 - 10:17

PNO - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá, TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế.

Sáng 4/7, Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ TP khoá X nhiệm 2015-2020 đã khai mạc. Phát biểu khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, hội nghị này nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội X Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 trên cơ sở các quan điểm mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế bất cập…

Khai mac Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa  X: Lam ro nhung yeu kem de dua ra nhung giai phap dot pha
Các đại biểu thông qua chương trình hội nghị

Nhiều chủ trương chính sách chưa đi vào cuộc sống

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thẳng thắn chỉ ra bên cạnh những kết quả đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của TP thì vẫn còn một số hạn chế.

Đó là cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế tuy có sự chuyển biến tích cực, đúng định hướng, nhưng hàm lượng giá trị gia tăng còn thấp, tỷ lệ sản xuất gia công còn cao, sức cạnh tranh còn hạn chế. Doanh nghiệp ngoài nhà nước dù tăng trưởng nhanh về lượng, vốn đăng ký nhưng quy mô doanh nghiệp nhỏ, hiệu quả chưa cao, doanh nghiệp có thương hiệu trên thương trường quốc tế không nhiều. 

Khai mac Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa  X: Lam ro nhung yeu kem de dua ra nhung giai phap dot pha
Uỷ viên Bộ chính trị - Bí thư thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị

“Sản xuất công nghiệp phát triển chưa bền vững; chưa xác định rõ danh mục các sản phẩm chủ lực của thành phố để tập trung đầu tư. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu. Phát triển kết cấu hạ tầng chưa theo kịp với đà tăng trưởng kinh tế, chưa đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân.

Công tác giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường còn nhiều bất cập; tình trạng ùn tắc giao thông chưa có chuyển biến tích cực; công tác chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven và trên kênh rạch triển khai chậm”, Bí thư Thành uỷ chỉ rõ.

Bên cạnh đó, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố bất ổn, gây lo lắng trong dư luận; tình trạng khiếu nại, kiến nghị đông người kéo dài diễn ra gay gắt gây bức xúc trong xã hội cũng được ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra.

Khai mac Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa  X: Lam ro nhung yeu kem de dua ra nhung giai phap dot pha

Qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện 7 chương trình độ phá, TP  đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên việc triển khai 7 chương trình đột phá vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém do nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính.

Vẫn còn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị ở một số đảng viên

Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đánh giá, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được coi trọng có nhiều giải pháp đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện khá toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Khai mac Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa  X: Lam ro nhung yeu kem de dua ra nhung giai phap dot pha

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp; một số trường hợp cán bộ, đảng viên biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. 

Chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đề ra về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm và kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nề nếp, chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Việc phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý cán bộ chưa mạnh mẽ; công tác phê duyệt quy hoạch cán bộ của các cấp ủy còn chậm. 

Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X sẽ diễn ra trong 3 ngày. Sáng 4/7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đọc Tờ trình của Ban thường vụ Thành uỷ về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2016-2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020. 

Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM Võ Thị Dung đã đọc Tờ trình của Ban thường vụ Thành uỷ về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và Nghi quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Quỳnh Mai

 
Array ( [news_id] => 62439 [news_title] => Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X: Làm rõ những yếu kém để đưa ra những giải pháp đột phá [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 133229_n5-4939537.jpg [news_subcontent] => Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá, TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá, TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế. [news_content] =>

Sáng 4/7, Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ TP khoá X nhiệm 2015-2020 đã khai mạc. Phát biểu khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, hội nghị này nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội X Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 trên cơ sở các quan điểm mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế bất cập…

Khai mac Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa  X: Lam ro nhung yeu kem de dua ra nhung giai phap dot pha
Các đại biểu thông qua chương trình hội nghị

Nhiều chủ trương chính sách chưa đi vào cuộc sống

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thẳng thắn chỉ ra bên cạnh những kết quả đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của TP thì vẫn còn một số hạn chế.

Đó là cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế tuy có sự chuyển biến tích cực, đúng định hướng, nhưng hàm lượng giá trị gia tăng còn thấp, tỷ lệ sản xuất gia công còn cao, sức cạnh tranh còn hạn chế. Doanh nghiệp ngoài nhà nước dù tăng trưởng nhanh về lượng, vốn đăng ký nhưng quy mô doanh nghiệp nhỏ, hiệu quả chưa cao, doanh nghiệp có thương hiệu trên thương trường quốc tế không nhiều. 

Khai mac Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa  X: Lam ro nhung yeu kem de dua ra nhung giai phap dot pha
Uỷ viên Bộ chính trị - Bí thư thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị

“Sản xuất công nghiệp phát triển chưa bền vững; chưa xác định rõ danh mục các sản phẩm chủ lực của thành phố để tập trung đầu tư. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu. Phát triển kết cấu hạ tầng chưa theo kịp với đà tăng trưởng kinh tế, chưa đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân.

Công tác giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường còn nhiều bất cập; tình trạng ùn tắc giao thông chưa có chuyển biến tích cực; công tác chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven và trên kênh rạch triển khai chậm”, Bí thư Thành uỷ chỉ rõ.

Bên cạnh đó, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố bất ổn, gây lo lắng trong dư luận; tình trạng khiếu nại, kiến nghị đông người kéo dài diễn ra gay gắt gây bức xúc trong xã hội cũng được ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra.

Khai mac Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa  X: Lam ro nhung yeu kem de dua ra nhung giai phap dot pha

Qua 2 năm rưỡi triển khai thực hiện 7 chương trình độ phá, TP  đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên việc triển khai 7 chương trình đột phá vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém do nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính.

Vẫn còn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị ở một số đảng viên

Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đánh giá, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được coi trọng có nhiều giải pháp đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện khá toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Khai mac Hoi nghi lan thu 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa  X: Lam ro nhung yeu kem de dua ra nhung giai phap dot pha

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp; một số trường hợp cán bộ, đảng viên biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. 

Chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đề ra về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm và kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nề nếp, chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Việc phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý cán bộ chưa mạnh mẽ; công tác phê duyệt quy hoạch cán bộ của các cấp ủy còn chậm. 

Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X sẽ diễn ra trong 3 ngày. Sáng 4/7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đọc Tờ trình của Ban thường vụ Thành uỷ về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2016-2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020. 

Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM Võ Thị Dung đã đọc Tờ trình của Ban thường vụ Thành uỷ về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP và Nghi quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Quỳnh Mai

[news_source] => [news_tag] => Bảy chương trình đột phá,Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X,tờ trình,Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong,xây dựng hệ thống chính trị.,Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân,khắc phục,yếu kém,Hội nghị lần thứ 17,Thành uỷ TP.HCM,hội nghị [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-07-04 10:17:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-07-04 10:17:00 [news_relate_news] => 60763,61374,61880 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-17-bch-dang-bo-tphcm-khoa-x-lam-ro-nhung-yeu-kem-de-dua-ra-nhung-giai-phap-dot-pha-133229/ [news_urlid] => 133229 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 314 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-17-bch-dang-bo-tp-hcm-khoa-x-lam-ro-nhung-yeu-kem-de-dua-ra-nhung-giai-p-a62439.html [tag] => Bảy chương trình đột pháHội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP HCM khoá Xtờ trìnhChủ tịch UBND Nguyễn Thành Phongxây dựng hệ thống chính trịBí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhânkhắc phụcyếu kémHội nghị lần thứ 17Thành uỷ TP HCMhội nghị [daynews2] => 2018-07-04 10:17 [daynews] => 04/07/2018 - 10:17 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI