Kết luận thanh tra của Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị cấp dưới "ngâm" 3 năm

31/10/2021 - 11:41

PNO - Những kết luận thanh tra từ năm 2019, 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến nay vẫn chưa được cấp dưới triển khai thực hiện và chưa có kết quả báo cáo.

Ngày 31/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát đi thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh về 5 kết luận thanh tra từ các năm 2019, 2020 đến nay vẫn chưa được các cơ quan liên quan thực hiện và chưa có kết quả.

Cơ sở nhà, đất rạp chiếu bóng 1/5 (cũ) ở TP.Quảng Ngãi
Cơ sở nhà, đất rạp chiếu bóng 1/5 (cũ) ở TP. Quảng Ngãi

Cụ thể, 5 kết luận thanh tra chưa được triển khai thực hiện trên thực tế và chưa có kết quả gồm: việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản tại các huyện, thị xã, thành phố (2 kết luận vào năm 2019 và năm 2020); chấp hành pháp luật đối với các dự án xã hội hóa từ năm 2008 đến năm 2018; việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với công trình sửa chữa nhà số 255 đường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi do Sở Y tế làm chủ đầu tư; việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất rạp chiếu bóng 1/5 (cũ).

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố còn chậm trễ, chưa thực hiện theo tiến độ.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các nội dung trong 5 kết luận thanh tra trên vẫn chưa được triển khai thực hiện trên thực tế và chưa có kết quả. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thiếu tích cực, chậm trễ triển khai thực hiện nội dung các kết luận thanh tra.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm trễ này được cho là do các tồn tại, vi phạm phát hiện qua thanh tra đã diễn ra trong thời gian dài nên nội dung triển khai thực hiện khắc phục rất khó khăn. Đồng thời, trong thời điểm đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra đối với tỉnh Quảng Ngãi nên các cơ quan, địa phương phải tập trung để phục vụ cho công tác này.

Cùng với đó các cấp, ngành tập trung cho công tác đại hội, công tác bầu cử các cấp và công tác chuyển giao nhân sự giữa hai nhiệm kỳ; cũng như phải tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng rà soát lại việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra. Những nội dung nào chưa triển khai thực hiện thì xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm các kết luận thanh tra được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phải xử lý các cơ sở nhà, đất công sản chậm nhất trước ngày 31/12 và thời gian cuối cùng để hoàn thành nội dung các kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022. Nếu để chậm trễ, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra nêu trên.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI