Hàng loạt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhận quyết định kỷ luật

14/11/2019 - 12:23

PNO - Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy; cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 14/11, tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Thế Toàn - ủy viên Ủy ban kiểm tra trung ương, kiêm trưởng đoàn kiểm tra 929 - đã công bố các quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh này vì liên quan đến các sai phạm trước đó.

Lý do: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020) và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021) đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Ban Bí thư cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Lê Đức Vinh (phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban cán sự đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016); Nguyễn Chiến Thắng (phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016); Đào Công Thiên (tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021).

Hang loat lanh dao tinh Khanh Hoa nhan quyet dinh ky luat
Ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Vinh bị kỷ luật vì cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ và những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng, của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Thắng bị kỷ luật vì cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Hang loat lanh dao tinh Khanh Hoa nhan quyet dinh ky luat
Ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Đình Cương

Cả hai ông Vinh và Thắng đã trực tiếp ký các văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh Khánh Hòa về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung cố ý vi phạm.

Hang loat lanh dao tinh Khanh Hoa nhan quyet dinh ky luat
Ông Đào Công Thiên

Ông Đào Công Thiên bị kỷ luật vì cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

B.T.L

 
Array ( [news_id] => 1396499 [news_title] => Hàng loạt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhận quyết định kỷ luật [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 169226_ong-vinh-iqon-thumb-51854185-141214860.jpg [news_subcontent] => Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy; cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy; cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa. [news_content] =>

Sáng 14/11, tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Thế Toàn - ủy viên Ủy ban kiểm tra trung ương, kiêm trưởng đoàn kiểm tra 929 - đã công bố các quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh này vì liên quan đến các sai phạm trước đó.

Lý do: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020) và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021) đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.

Ban Bí thư cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Lê Đức Vinh (phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban cán sự đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016); Nguyễn Chiến Thắng (phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016); Đào Công Thiên (tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021).

Hang loat lanh dao tinh Khanh Hoa nhan quyet dinh ky luat
Ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Vinh bị kỷ luật vì cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ và những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng, của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Thắng bị kỷ luật vì cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Hang loat lanh dao tinh Khanh Hoa nhan quyet dinh ky luat
Ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Đình Cương

Cả hai ông Vinh và Thắng đã trực tiếp ký các văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh Khánh Hòa về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung cố ý vi phạm.

Hang loat lanh dao tinh Khanh Hoa nhan quyet dinh ky luat
Ông Đào Công Thiên

Ông Đào Công Thiên bị kỷ luật vì cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

B.T.L

[news_source] => [news_tag] => ông lê đức vinh,ông nguyễn chiến thắng,ông đào công thiên,công bố kỷ luật,lãnh đạo tỉnh khánh hòa [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-11-14 12:23:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-11-14 12:23:00 [news_relate_news] => 1396135 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 0 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/hang-loat-lanh-dao-tinh-khanh-hoa-nhan-quyet-dinh-ky-luat-169226/ [news_urlid] => 169226 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 700 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/hang-loat-lanh-dao-tinh-khanh-hoa-nhan-quyet-dinh-ky-luat-a1396499.html [tag] => ông lê đức vinhông nguyễn chiến thắngông đào công thiêncông bố kỷ luậtlãnh đạo tỉnh khánh hòa [daynews2] => 2019-11-14 12:23 [daynews] => 14/11/2019 - 12:23 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI