Đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ X vào cuộc sống

26/12/2016 - 17:42

Ngày 26/12, Hội LHPN TP tổ chức khai mạc hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hơn 250 chị là là ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố; Ban Thường vụ Hội LHPN 24 quận, huyện, 4 đơn vị LLVT và Chủ tịch Hội Phụ nữ 53 chợ cùng tham dự hội nghị.

Dua nghi quyet Dai hoi dai bieu Phu nu thanh pho lan thu X vao cuoc song
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM triển khai nội dung thực hiện các phong trào thi đua và công tác đối ngoại nhân dân của Hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cho biết: “Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ X đã tiếp tục phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”, thông qua 11 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 công trình trọng điểm với khâu đột phá: Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở.

Các nội dung này không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của phong trào phụ nữ, của tổ chức Hội; định hướng, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ các giới cùng tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ X, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Thông qua Hội nghị, các cấp Hội cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền trong CB, HV PN nhằm tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ X, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Dua nghi quyet Dai hoi dai bieu Phu nu thanh pho lan thu X vao cuoc song
Bà Lê Thị Phương Hồ - Chủ tịch Hội LHPN H.Củ Chi nêu ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 26&27/12, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các cán bộ Hội chủ chốt nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm, nội dung cơ bản của mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra; qua đó, tạo sự thống nhất, ý chí hành động, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Hội vào cuộc sống. Ngay trong ngày tập huấn đầu tiên, các đại biểu đã nghiêm túc thảo luận, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết. 

Dua nghi quyet Dai hoi dai bieu Phu nu thanh pho lan thu X vao cuoc song
Bà Lê Thị Tự- Chủ tịch Hội LHPN Q.1 phát biểu về việc đăng ký , thực hiện các mô hình, việc làm và bình chọn điển hình từ cơ sở.

Được biết, Hội LHPN TP sẽ tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố đến đối tượng là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn.

Nghi Anh

 
TIN MỚI