Dự án Metro 2: TP.HCM đề nghị ký hiệp định vay phụ gần 60 triệu USD

01/12/2014 - 09:19

PNO - PNO - UBND TP.HCM vừa có văn bản giải trình gửi Bộ Tài chính về một số nội dung liên quan đến việc ký hiệp định vay phụ thuộc Dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM vay vốn của Ngân hàng Phát triển...

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo UBND TP, Dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số 2 là dự án mang tính an sinh xã hội, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên các địa bàn trọng điểm của thành phố, nâng cao hiệu quả đồng bộ cho toàn dự án. Tổng kinh phí để thực hiện dự án là 65 triệu USD, từ nguồn vốn vay ODA 58,95 triệu USD (vay từ ADB 10 triệu USD, CTF 48,95 triệu USD), phần còn lại là vốn đối ứng của TP 6,05 triệu USD.

Theo kế hoạch ban đầu đã được đàm phán giữa Ngân hàng Nhà nước, UBND TP.HCM và ADB, dự án sẽ được triển khai trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ năm. Tuy nhiên, hiện dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 đang điều chỉnh thiết kế nền tảng và lựa chọn nhà thầu. Việc điều chỉnh này đã ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, công bố ranh giải phóng mặt bằng, phương án tái bố trí hạ tầng kỹ thuật. Do đó, tiến độ dự án dự kiến sẽ chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt. Kéo theo, ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ thực hiện của Dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số 2.

Trước tình hình trên, kế hoạch giải ngân và trả nợ vay cho Dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số 2 được lập trên cơ sở dự kiến các công việc sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020.

Cụ thể, Ngân hàng ADB sẽ tiến hành giải ngân 10 triệu USD và Quỹ CTF giải ngân 48,95 triệu USD từ năm 2017 đến 2019. Riêng nguồn vốn đối ứng của TP, sẽ được giải ngân từ năm 2016 đến 2020.

NAM ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI