Doanh nghiệp đề xuất nâng công suất nhà máy giấy, tỉnh Hậu Giang đề nghị cân nhắc

08/11/2021 - 11:05

PNO - Tỉnh Hậu Giang yêu cầu đánh giá mức độ đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân và tham khảo ý kiến các tỉnh lân cận nhà máy giấy Lee&Man.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Hậu Giang có thông báo kết luận của ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về việc nâng công suất nhà máy sản xuất giấy cứng bao bì cao cấp, sản lượng từ 420.000 tấn/năm lên 1,1 triệu tấn/năm của Công ty TNHH Giấy Lee&Man.

Nhà máy giấy Lee&Man tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Châu Thành nghiên cứu kỹ các ý kiến của các bộ, ngành trung ương và tỉnh, thành lân cận đối với đề xuất này.

Trong đó, đặc biệt lưu ý các vấn đề: sự phù hợp với định hướng chính sách đầu tư của Chính phủ (về môi trường); định hướng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025.

Vấn đề môi trường, nguồn nguyên liệu; đánh giá mức độ đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực dự án và người dân trong vùng có sử dụng nước sông Hậu. Hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án đối với tỉnh.

Trường hợp đảm bảo các yêu cầu theo quy định, khẩn trương tổng hợp tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Giấy Lee&Man nâng công suất. Tuy nhiên, tỉnh đề nghị doanh nghiệp cân nhắc việc đề xuất đầu  tư nâng công suất từ 420.000 tấn/năm lên 1,1 triệu tấn/năm, đồng thời nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án phù hợp với chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang.

Trường hợp không đảm bảo theo quy định hoặc không thể thực hiện theo điều kiện, yêu cầu của các cơ quan chức năng, thì tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời chính thức cho doanh nghiệp.

Nhà máy giấy Lee&Man đặt tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trước đây đã từng phát tán mùi hôi, bụi ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Bảo Phúc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu