Đề xuất tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19

30/09/2022 - 09:54

PNO - Bộ Y tế đề xuất tiếp tục duy trì mô hình cơ sở điều trị, thu dung COVID-19 và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân đang điều trị tại đây.

 

 

 

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục áp dụng một số chính sách đặc biệt, đặc thù trong phòng chống COVID-19
Bộ Y tế đề xuất tiếp tục áp dụng một số chính sách đặc biệt, đặc thù trong phòng chống COVID-19 

Tiếp tục duy trì cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền Thủ tướng vừa ký báo cáo gửi Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về chính sách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo nghị quyết này, Chính phủ, Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng chống COVID-19 đến hết năm 2022.

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục áp dụng một số chính sách đặc biệt, đặc thù về khám, chữa bệnh, thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe người dân.

Cụ thể, cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 đang hoạt động được phép tiếp tục theo yêu cầu thực tiễn. Cho phép sử dụng các quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 đã thành lập đồng thời là giấy phép hoạt động.

Đề xuất này dựa trên điều kiện thực tiễn là dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là xuất hiện nhiều biến chủng mới, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Việc duy trì các cơ sở này nhằm bảo đảm năng lực ứng phó kịp thời khi dịch bệnh bùng phát mà không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công tác khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế. Chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục áp dụng để bảo đảm ổn định quyền lợi của người bệnh.

Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 không bóc tách được chi phí khám, chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các nguồn, hoặc không thu được các khoản chi phí mà người bệnh phải trả theo quy định, do nguyên nhân bất khả kháng, thì được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Chính phủ như đã được cho phép tại Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15.

Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa bao gồm cả hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đến khi Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực.

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định về khám bệnh, chữa bệnh từ xa được thanh toán bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đây là biện pháp nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và đã được thực hiện hiệu quả trong thời gian chống dịch vừa qua, cần tiếp tục thực hiện để có thêm thực tiễn việc hoàn thiện chính sách mới trong dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).

Kéo dài thời gian gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc

Trong báo cáo, Bộ Y tế đề xuất cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện việc gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc cho đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2016 có hiệu lực.

Bộ Y tế dẫn thực tế, dịch bệnh khó lường dẫn tới nhiều khó khăn trong việc thực hiện thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định hiện hành. Số lượng hồ sơ gia hạn cần giải quyết rất lớn (trên 14.000 hồ sơ) và tiếp tục tăng lên, nhân lực thẩm định hồ sơ thiếu trầm trọng.

Việc gia hạn này không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc do các thuốc này đã được đăng ký lưu hành nhiều năm tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Về lâu dài cần có cơ chế gia hạn tự động đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành. Chính phủ đã đề xuất cơ chế này trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới.

Tại báo cáo, Bộ Y tế cũng đề nghị có nghiên cứu, ban hành cơ chế riêng, quy định cụ thể, rõ ràng hơn đối với việc triển khai, thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, mua sắm, đấu thầu cũng như nghiên cứu sản xuất vắc xin, thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực... trong điều kiện cấp bách, khẩn cấp, chưa có tiền lệ, khó lường, khó dự báo. Đây là vấn đề nhằm đảm bảo triển khai hoạt động phù hợp với thực tiễn, đáp ứng tính nhanh, hiệu quả và có tính "miễn trừ trách nhiệm" để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, khả thi, góp phần phòng chống dịch hiệu quả.

H.Anh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsongkhoevi /strCate=songkhoe

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEalobacsivi /strCate=alobacsi

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocdongyvi /strCate=gocdongy
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsuckhoevi /strCate=suckhoe