Đề xuất đấu giá biển số ô tô, giá khởi điểm thấp nhất 20 triệu đồng

09/09/2022 - 16:47

PNO - Giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá được tính theo công thức tính chung, áp dụng thống nhất, tại Hà Nội và TPHCM là 40 triệu, các địa phương còn lại là 20 triệu đồng.

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

người trúng đấu giá không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.(Ảnh minh họa)
Người trúng đấu giá không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá (Ảnh minh họa)

Theo tờ trình, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký, nhưng được dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm (tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của mỗi địa phương để địa phương quy định thời gian đấu giá).

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá.

Giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá được tính theo công thức tính chung, áp dụng thống nhất, minh bạch trong tất cả trường hợp đấu giá. Cụ thể: vùng 1 (gồm Hà Nội, TPHCM) là 40 triệu đồng, vùng 2 (gồm các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng.

Người trúng đấu giá được gắn biển số vào phương tiện giao thông; khi chuyển nhượng xe được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác. Tuy vậy, người trúng đấu giá không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá biển số ô tô được quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá như quy định hiện hành (biển số theo xe) nhưng người được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá không được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải thực hiện việc đăng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không đăng ký xe thì sẽ bị thu hồi. 

Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI