Chưa thông qua quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà

12/07/2022 - 15:34

PNO - Nhà chức trách kiến nghị HĐND TP.Đà Nẵng chưa thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà vì nhiều lý do.

Ngày 12/7, Ban Đô thị-HĐND TP.Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo thẩm tra đối với tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị xem xét, quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà thuộc phân khu Sinh thái phía Đông trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X (12-14/7/2022).

Theo Ban Đô thị HĐND TP.Đà Nẵng: Liên quan đến Bán đảo Sơn Trà, hiện nay TP.Đà Nẵng đang triển khai thực hiện các nội dung theo các văn bản của cấp thẩm quyền như: triển khai thực hiện Kết luận số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 của Thanh tra Chính phủ; lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập và phê duyệt Quy hoạch phân khu theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai lập Quy hoạch 3 loại rừng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, nhiều nội dung, số liệu chưa có quyết định cuối cùng.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3907/VPCP-KGVX ngày 10/5/2019 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tạm dừng chưa triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 09/11/2016.

Do đó, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng tất cả các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo cơ sở để thực hiện, cũng như sự thống nhất, đồng bộ các chỉ tiêu, số liệu liên quan (như ranh giới sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất, ranh giới quy hoạch 3 loại rừng...) phục vụ việc nghiên cứu, thực hiện đồ án quy hoạch.

Một góc Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh: Lê Đình Dũng
Một góc Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh: Lê Đình Dũng

Ban Đô thị kiến nghị HĐND TP.Đà Nẵng chưa thông qua Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà thuộc phân khu Sinh thái phía Đông tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu, triển khai các nội dung đã được lưu ý trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà có phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà có diện tích 4.232 ha.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI