Chốt danh mục sách giáo khoa tại TP.HCM: Bộ Chân trời sáng tạo chiếm áp đảo

07/04/2021 - 16:47

PNO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại TPHCM từ năm học 2021-2022.

Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 bao gồm 11 đầu sách. Trong đó, SGK các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất đều thuộc bộ SGK Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN). 

Riêng SGK tiếng Anh có 3 đầu sách gồm : Family and Friends- National Edition (NXBGDVN), i-Learn Smart Start (NXB Đại học Sư phạm TPHCM) và Phonics- Smart (NXB Đại học Quốc gia TPHCM).

Sách giáo khoa
Sách giáo khoa của NXBGDVN

Đối với SGK lớp 6: Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, Mỹ thuật, Công nghệ đều thuộc bộ SGK Chân trời sáng tạo. 

Môn Giáo dục công dân bao gồm hai đầu sách thuộc hai bộ sách Chân trời sáng tạo và bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (đều thuộc NXBGDVN)

Môn Tin học thuộc bộ sách Cánh Diều của NXB Đại học sư phạm. 

Môn Tiếng Anh gồm 3 đầu sách: Friends plus (NXBGDVN), i-Learn Smart World và Right-on (NXB ĐH Sư phạm TPHCM).

Đối với SGK lớp 1: Các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật được lựa chọn đều thuộc bộ SGK Chân trời sáng tạo. Riêng môn Giáo dục thể chất có thêm sách Cánh Diều bên cạnh bộ Chân trời sáng tạo. 

Môn Tiếng Anh là sách Family and Friends- National Edition thuộc NXBGDVN. 

Xem danh mục sách giáo khoa tại đây.

Thanh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI