Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM

Cần có quy chế tiếp thu, phản hồi kết quả giám sát

29/06/2020 - 07:58

PNO - Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Đảng ủy viên Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng: Có như vậy, dân mới tin, mới dốc lòng góp ý, dựng xây cho thành phố và đất nước ngày càng phát triển, từ đó thực hiện hiệu quả nhất các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội.

Triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Đảng bộ TPHCM cũng như toàn hệ thống chính trị Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực. Nếu không ghi nhận vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là một thiếu sót.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo xử lý vấn nạn xây dựng trái phép  ở H.Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: HOÀNG NHIÊN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo xử lý vấn nạn xây dựng trái phép ở huyện Bình Chánh, TPHCM - Ảnh: Hoàng Nhiên

Cụ thể, về việc xây dựng chính quyền, nên nêu rõ tầm quan trọng của việc cải cách tư pháp bên cạnh cải cách kinh tế và cải cách hành chính. Trong đó, cần khẳng định, nhiệm kỳ qua, các cơ quan tư pháp của TPHCM thường xuyên được kiện toàn về tổ chức cán bộ, ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, am hiểu các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Các cơ quan tố tụng của TPHCM đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, nâng cao chất lượng tranh tụng.

Đồng thời, dự thảo cũng cần chỉ ra những khâu, điểm còn hạn chế, những vấn đề còn nhiều tranh cãi của công tác tư pháp như điều tra, xét xử các vụ án lớn; những sơ sót về tố tụng thường gặp từ quá trình điều tra, truy tố và xét xử nhằm đánh giá khách quan nhất nền tư pháp của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. 

Đề án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát Đảng bộ và chính quyền TPHCM trong giai đoạn 2020-2025 (nằm trong bốn chương trình phát triển TPHCM tại mục 10, trang 73 của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025) có đề xuất chương trình cải cách tư pháp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử, giám sát nhân dân đối với hoạt động tư pháp và cơ quan tư pháp. Theo tôi, đây là một bước tiến bộ. 

Từ khi Đảng ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhìn chung đã có sự chuyển biến nhưng đến nay, vẫn chưa thật sự đầy đủ, chính xác; vẫn còn hiện tượng xem nhẹ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. 

Các hoạt động đôi khi gói gọn trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chưa huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên tham gia giám sát và phản biện xã hội, còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, dẫn đến hiệu quả giám sát và phản biện xã hội chưa cao.
Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ có thể phát huy tốt hiệu quả khi có sự phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Vì vậy, cần có cơ chế tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.

Hơn nữa, cần quy định rõ các hình thức cụ thể, tạo thuận lợi để nhân dân phản ánh, góp ý; thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu; có quy chế tiếp thu, trả lời sau giám sát và phản biện xã hội đối với ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Trong đó, Đảng phải xác định việc lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân một cách thực sự cầu thị. Đồng thời, phải thông tin công khai những kết quả phản ánh, xử lý sau giám sát, đặc biệt là giải quyết vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống, trách nhiệm của người đứng đầu mà dư luận và người dân quan tâm. 

Có như vậy, dân mới tin, mới dốc lòng góp ý, dựng xây cho thành phố và đất nước ngày càng phát triển, từ đó thực hiện hiệu quả nhất các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Nghi Anh (ghi)

 

 
Array ( [news_id] => 1411903 [news_title] => Cần có quy chế tiếp thu, phản hồi kết quả giám sát [news_title_seo] => Cần có quy chế tiếp thu, phản hồi kết quả giám sát [news_supertitle] => Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM [news_picture] => gop-y-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-_1593358352.jpg [news_subcontent] => Có như vậy, dân mới tin, mới dốc lòng góp ý, dựng xây cho thành phố và đất nước ngày càng phát triển. [news_subcontent_seo] => Có như vậy, dân mới tin, mới dốc lòng góp ý, dựng xây cho thành phố và đất nước ngày càng phát triển. [news_headline] => Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Đảng ủy viên Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng: Có như vậy, dân mới tin, mới dốc lòng góp ý, dựng xây cho thành phố và đất nước ngày càng phát triển, từ đó thực hiện hiệu quả nhất các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. [news_content] =>

Triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Đảng bộ TPHCM cũng như toàn hệ thống chính trị Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực. Nếu không ghi nhận vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là một thiếu sót.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo xử lý vấn nạn xây dựng trái phép  ở H.Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: HOÀNG NHIÊN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo xử lý vấn nạn xây dựng trái phép ở huyện Bình Chánh, TPHCM - Ảnh: Hoàng Nhiên

Cụ thể, về việc xây dựng chính quyền, nên nêu rõ tầm quan trọng của việc cải cách tư pháp bên cạnh cải cách kinh tế và cải cách hành chính. Trong đó, cần khẳng định, nhiệm kỳ qua, các cơ quan tư pháp của TPHCM thường xuyên được kiện toàn về tổ chức cán bộ, ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, am hiểu các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Các cơ quan tố tụng của TPHCM đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, nâng cao chất lượng tranh tụng.

Đồng thời, dự thảo cũng cần chỉ ra những khâu, điểm còn hạn chế, những vấn đề còn nhiều tranh cãi của công tác tư pháp như điều tra, xét xử các vụ án lớn; những sơ sót về tố tụng thường gặp từ quá trình điều tra, truy tố và xét xử nhằm đánh giá khách quan nhất nền tư pháp của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. 

Đề án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát Đảng bộ và chính quyền TPHCM trong giai đoạn 2020-2025 (nằm trong bốn chương trình phát triển TPHCM tại mục 10, trang 73 của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025) có đề xuất chương trình cải cách tư pháp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử, giám sát nhân dân đối với hoạt động tư pháp và cơ quan tư pháp. Theo tôi, đây là một bước tiến bộ. 

Từ khi Đảng ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhìn chung đã có sự chuyển biến nhưng đến nay, vẫn chưa thật sự đầy đủ, chính xác; vẫn còn hiện tượng xem nhẹ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. 

Các hoạt động đôi khi gói gọn trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chưa huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên tham gia giám sát và phản biện xã hội, còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, dẫn đến hiệu quả giám sát và phản biện xã hội chưa cao.
Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ có thể phát huy tốt hiệu quả khi có sự phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Vì vậy, cần có cơ chế tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.

Hơn nữa, cần quy định rõ các hình thức cụ thể, tạo thuận lợi để nhân dân phản ánh, góp ý; thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu; có quy chế tiếp thu, trả lời sau giám sát và phản biện xã hội đối với ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Trong đó, Đảng phải xác định việc lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân một cách thực sự cầu thị. Đồng thời, phải thông tin công khai những kết quả phản ánh, xử lý sau giám sát, đặc biệt là giải quyết vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống, trách nhiệm của người đứng đầu mà dư luận và người dân quan tâm. 

Có như vậy, dân mới tin, mới dốc lòng góp ý, dựng xây cho thành phố và đất nước ngày càng phát triển, từ đó thực hiện hiệu quả nhất các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Nghi Anh (ghi)

 

[news_source] => [news_tag] => TPHCM,Đảng bộ TPHCM,giám sát,đại hội,phản biện xã hội [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-06-28 22:29:26 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-06-29 07:58:00 [news_relate_news] => 1411769,1411917, [newcol_id] => 28 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 111 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/can-co-quy-che-tiep-thu-phan-hoi-ket-qua-giam-sat-a1411903.html [tag] => TPHCMĐảng bộ TPHCMgiám sátđại hộiphản biện xã hội [daynews2] => 2020-06-29 07:58 [daynews] => 29/06/2020 - 07:58 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI