Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng

23/01/2021 - 10:44

PNO - Tem được thiết kế tràn lề, khổ 43x32 (mm), do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

Mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực, với ý tưởng Bác Hồ luôn đề cao công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Hình tượng lá cờ có hình búa liềm và sao vàng nói lên ý tưởng Đảng luôn là tổ chức tiên phong dẫn dắt dân tộc giành mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng. Số XIII La Mã được vẽ theo hình khối vững chắc thể hiện ý tưởng Đại hội XIII sẽ là đại hội của đoàn kết bền vững như một khối thống nhất.

Biểu tượng đài hoa sen được thiết kế theo mô típ vốn cổ tượng trưng cho văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ tem được phát hành vào ngày 22/01/2021 tại Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 22/01/2021 đến ngày 31/12/2022. 

P.V.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI