Tổ chức Hội LHPN tại TP.Thủ Đức và các hoạt động sẽ như thế nào?

22/01/2021 - 18:00

PNO - Vào ngày 1/3/2021, TP.Thủ Đức sẽ chính thức vận hành. Vậy, tổ chức Hội LHPN tại đây sẽ được sắp xếp và hoạt động như thế nào?

 

Làm hoa giấy là một hoạt động của chị em phụ nữ TP.Thủ Đức

Vấn đề trên được bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trả lời như sau: 

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khi sáp nhập, TP.Thủ Đức có 34 phường. Đối với các phường và các chi, tổ Hội không sáp nhập thì vẫn hoạt động bình thường. Phường nào sáp nhập thì Hội LHPN cấp trên sẽ phối hợp với cấp ủy địa phương hướng dẫn sắp xếp lại. Riêng Hội LHPN TP.Thủ Đức vẫn phải chờ tổ chức chính quyền hoàn chỉnh. Hội LHPN là tổ chức chính trị - xã hội, vì thế Hội LHPN TP.Thủ Đức sẽ được sắp xếp theo mô hình của tổ chức Đảng. 

Trước mắt, việc tổ chức đại hội phụ nữ ở các phường tại TP.Thủ Đức vẫn diễn ra bình thường. Cấp quận sẽ chậm lại, chờ hoàn chỉnh mô hình.

Hạnh Chi (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI