Bộ sách tiêu biểu của giáo sư Trần Văn Giàu trở lại

03/02/2020 - 17:32

PNO - Trong lần thứ 3 được tái bản, bộ sách của giáo sư Trần Văn Giàu ra mắt vào dịp đặc biệt của đất nước.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và nhằm tri ân những đóng góp của giáo sư Trần Văn Giàu, NXB Tổng Hợp TPHCM phối hợp với Sở Thông Tin và Truyền Thông TPHCM giới thiệu bộ sách Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám.

Bộ sách gồm 3 tập: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ của lịch sử (tập 1), Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ của lịch sử (tập 2),  Thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (tập 3).

Ở mỗi tập, giá trị tư tưởng được đúc kết sau từng giai đoạn dân tộc có sự chuyển biến nhất định về hệ ý thức chi phối. Ví như, trong tập 1 - Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ của lịch sử, tập sách chỉ ra sự thất bại của Nho giáo trước hết trong cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc.

Bộ sách tiêu biểu của giáo sư Trần Văn Giàu
Bộ sách tiêu biểu của giáo sư Trần Văn Giàu

“Nho giáo chiếm hơn phần nửa tập Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước nhiệm vụ lịch sử. Phần của các tư tưởng khác ít hơn nhiều. Sở dĩ như vậy, vì dưới thời Nguyễn, Nho giáo là quốc giáo độc tôn, Nho giáo hay nói cho đúng hơn, những người theo Nho giáo triều đình chịu trách nhiệm chính trong việc mất nước”, trích tập 1.

Ở tập 2 - Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ của lịch sử, tiếp tục khẳng định ý thức tư tưởng thường “sống” lâu dài hơn cơ sở xã hội và cơ sở chính trị. Dưới chế độ thực dân Pháp, triều đình Huế được duy trì, giai cấp địa chủ được củng cố làm chỗ dựa cho đế quốc thống trị. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của đất nước, hệ ý thức tư sản không còn phù hợp.

Tập 3 - Thành công của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp nối của tác giả để đưa ra 3 khái niệm “thất bại”, “bất lực”, “thành công” cho bộ sách. Theo chia sẻ, ban đầu, tập 3 được đặt tên Sự thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin trong các nhiệm vụ lịch sử nhưng trong quá trình viết, tác giả thấy cần sửa tên lại thành Thành công của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đúng với tinh thần, dữ kiện lịch sử.

Minh Tú

 
Array ( [news_id] => 1402493 [news_title] => Bộ sách tiêu biểu của giáo sư Trần Văn Giàu trở lại [news_title_seo] => Bộ sách tiêu biểu của giáo sư Trần Văn Giàu trở lại [news_supertitle] => [news_picture] => bo-sach-tieu-bieu-cua-giao-su-tran-_1580713270.jpg [news_subcontent] => Trong lần thứ 3 được tái bản, bộ sách của giáo sư Trần Văn Giàu ra mắt vào dịp đặc biệt của đất nước. [news_subcontent_seo] => Trong lần thứ 3 được tái bản, bộ sách của giáo sư Trần Văn Giàu ra mắt vào dịp đặc biệt của đất nước. [news_headline] => Trong lần thứ 3 được tái bản, bộ sách của giáo sư Trần Văn Giàu ra mắt vào dịp đặc biệt của đất nước. [news_content] =>

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và nhằm tri ân những đóng góp của giáo sư Trần Văn Giàu, NXB Tổng Hợp TPHCM phối hợp với Sở Thông Tin và Truyền Thông TPHCM giới thiệu bộ sách Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám.

Bộ sách gồm 3 tập: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ của lịch sử (tập 1), Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ của lịch sử (tập 2),  Thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (tập 3).

Ở mỗi tập, giá trị tư tưởng được đúc kết sau từng giai đoạn dân tộc có sự chuyển biến nhất định về hệ ý thức chi phối. Ví như, trong tập 1 - Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ của lịch sử, tập sách chỉ ra sự thất bại của Nho giáo trước hết trong cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc.

Bộ sách tiêu biểu của giáo sư Trần Văn Giàu
Bộ sách tiêu biểu của giáo sư Trần Văn Giàu

“Nho giáo chiếm hơn phần nửa tập Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước nhiệm vụ lịch sử. Phần của các tư tưởng khác ít hơn nhiều. Sở dĩ như vậy, vì dưới thời Nguyễn, Nho giáo là quốc giáo độc tôn, Nho giáo hay nói cho đúng hơn, những người theo Nho giáo triều đình chịu trách nhiệm chính trong việc mất nước”, trích tập 1.

Ở tập 2 - Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ của lịch sử, tiếp tục khẳng định ý thức tư tưởng thường “sống” lâu dài hơn cơ sở xã hội và cơ sở chính trị. Dưới chế độ thực dân Pháp, triều đình Huế được duy trì, giai cấp địa chủ được củng cố làm chỗ dựa cho đế quốc thống trị. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của đất nước, hệ ý thức tư sản không còn phù hợp.

Tập 3 - Thành công của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp nối của tác giả để đưa ra 3 khái niệm “thất bại”, “bất lực”, “thành công” cho bộ sách. Theo chia sẻ, ban đầu, tập 3 được đặt tên Sự thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin trong các nhiệm vụ lịch sử nhưng trong quá trình viết, tác giả thấy cần sửa tên lại thành Thành công của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đúng với tinh thần, dữ kiện lịch sử.

Minh Tú

[news_source] => [news_tag] => Bộ sách của giáo sư Trần Văn Giàu,Giáo sư Trần Văn Giàu,ra mắt sách [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-02-03 14:00:37 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-02-03 17:32:51 [news_relate_news] => 1402209,1401952,1401847, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => nhan-vat-tac-pham [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1818 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bo-sach-tieu-bieu-cua-giao-su-tran-van-giau-tro-lai-a1402493.html [tag] => Bộ sách của giáo sư Trần Văn GiàuGiáo sư Trần Văn Giàura mắt sách [daynews2] => 2020-02-03 17:32 [daynews] => 03/02/2020 - 17:32 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI