TPHCM ra công văn khẩn chấn chỉnh cán bộ vi phạm quy tắc chống dịch

23/11/2021 - 17:17

PNO - Thông qua truyền thông, đơn thư phản ánh của người dân, cơ quan nhà nước phải kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý cán bộ vi phạm phòng chống dịch.

Ngày 23/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã có công văn khẩn chỉ đạo tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm bảo đảm thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định hiện hành, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Nguyên tắc 5K+vắc xin vẫn là biện pháp hữu hiệu trong cuộc chiến chống COVID-19, nhưng xem ra nhiều người không tuân thủ. Ảnh: internet
Nguyên tắc "5K+vắc xin" vẫn là biện pháp hữu hiệu trong cuộc chiến chống COVID-19, nhưng xem ra nhiều người không tuân thủ - Ảnh: internet

Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, các quận huyện, tổ chức hội và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát quy chế làm việc, quy định cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Sự nghiêm túc, tính chấp hành trong công tác giữa cấp trên và cấp dưới, đảm bảo tuân thủ thứ bậc hành chính và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đồng thời, có chế độ khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt cũng như xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên phối hợp các bên có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. Các nơi thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của Trung ương, Bộ Y tế và các chỉ đạo của UBND thành phố.

Cơ quan, đơn vị phải nắm bắt thông tin qua báo chí, truyền thông, cổng thông tin 1022, đơn thư phản ánh của người dân và chỉ đạo của các cấp về các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, hoạt động công vụ, công tác phòng chống dịch COVID-19 của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh hoặc xử lý, khắc phục các vi phạm nếu có.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI