TPHCM mở rộng đối tượng được hỗ trợ do dịch COVID-19

01/07/2021 - 18:36

PNO - Ngày 1/7, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã có hướng dẫn về việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Cụ thể, trẻ em dưới 16 tuổi là bệnh nhân COVID-19, được hỗ trợ 500.000 đồng/cháu; trẻ em dưới 16 tuổi bị bệnh nan y là bệnh nhân COVID-19 hoặc thuộc diện cách ly tập trung, được hỗ trợ 1 triệu đồng/cháu; trẻ em dưới 36 tháng tuổi có cha hoặc mẹ là bệnh nhân COVID-19 hoặc thuộc F1 cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hỗ trợ 500.000 đồng/cháu; trẻ em dưới 36 tháng tuổi có cha hoặc mẹ phải thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất tại doanh nghiệp thời gian từ 7 ngày trở lên, được hỗ trợ 300.000 đồng/cháu.

Riêng trẻ em dưới 36 tháng tuổi có cha hoặc mẹ tham gia lực lượng thường trực tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19 liên tục, dài ngày theo yêu cầu của thành phố (ngoại trừ đoàn viên, người lao động là đối tượng quản lý của Công đoàn Công an, Công đoàn Quốc phòng), được hỗ trợ 500.000 đồng/cháu.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP. HCM tặng quà hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Đại diện Liên đoàn Lao động TP. HCM tặng quà hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch CCOVID-19

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TPHCM cũng hỗ trợ đoàn viên Công đoàn bị bệnh nan y, là bệnh nhân COVID-19 hoặc thuộc diện F1 cách ly tập trung, được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Liên đoàn Lao động TPHCM cũng lưu ý mỗi trường hợp chỉ được hỗ trợ một lần với mức cao nhất. Thời gian hỗ trợ được bắt đầu từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt 4 (27/4/2021)

Thành Hoa

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu