TPHCM chuẩn bị việc xử lý rác thải do COVID-19 với công suất tối đa

01/07/2021 - 11:32

PNO - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc, Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Môi trường xanh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường và kỹ thuật xăng dầu, Công ty TNHH Thương mại - Xử lý Môi trường Thành Lập về phối hợp tiếp nhận và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ sở xử lý chất thải nguy hại nêu trên chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 khi Thành phố có yêu cầu.

Theo đó, các đơn vị cần xác nhận việc tham gia hỗ trợ Thành phố tiếp nhận xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID- 19; chuẩn bị thiết bị lưu chứa, phương tiện vận chuyển, khu vực tiếp nhận và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh đảm bảo đúng theo quy trình xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép và các quy định pháp luật có liên quan, công suất tối đa có thể xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trong ngày, lưu ý ưu tiên xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Cạnh đó, xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh; cung cấp đơn giá xử lý của các đơn vị.

“Với tình hình dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội, an sinh của Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị hỗ trợ chung tay cùng Thành phố xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh với đơn giá ở mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của các đơn vị” - văn bản nêu.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị nói trên sẽ gửi các nội dung nêu trên về Sở trước ngày 2/7/2021.

Rác thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 cần được xử lý trong ngày
Rác thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 cần được xử lý trong ngày

Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời có văn bản gửi Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Y tế, Ban Quản lý của Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố về phối hợp xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.  

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị này phối hợp thực hiện một số nội dung: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố tăng cường thu gom đảm bảo không tồn đọng chất thải trong khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp thực hiện đảm bảo có nhân sự phụ trách việc quản lý chất thải tại các Khu cách ly để thực hiện việc phân loại, lưu giữ.

“Nhân sự phụ trách này sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố trong quá trình thu gom chất thải tại các khu cách ly” - văn bản nêu.

Ngoài ra, trong quá trình chuyển giao chất thải, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố cử nhân sự có thẩm quyền để xác nhận khối lượng chất thải chuyển giao để làm cơ sở thanh toán cho đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, do đặc thù trong các khu cách ly tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, do đó đề nghị Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố có phương án giám sát phù hợp để đảm bảo kịp thời nắm bắt được tình hình lưu giữ và thu gom chất thải tại các khu vực cách ly cũng như tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Tuyết Dân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI