TPHCM: Ba giai đoạn tổng kiểm tra nhà trọ cho công nhân, người lao động

02/11/2021 - 10:19

PNO - Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn TP.

Kế hoạch nhằm đánh giá tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa TP. Qua đó đề ra các chính sách, giải pháp hỗ trợ để cải thiện và nâng cao chất lượng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới.

kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn TP
TPHCM chính thức triển khai kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn TP

Theo đó, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện có nhiệm vụ báo cáo với Sở Xây dựng TP số liệu thống kê địa phương, chủ trì triển khai công tác khảo sát đến từng hộ dân thuộc đối tượng kiểm tra.

TP đồng thời thành lập Tổ điều hành do ông Trần Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng TP làm tổ trưởng. Tổ điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo chung về hoạt động kiểm tra tình hình nhà trọ, phê duyệt báo cáo kết quả tổng kiểm tra và trình UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Theo kế hoạch, sẽ có 4 Tổ kiểm tra gắn với các địa bàn. Tổ có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, ghi nhận hình ảnh thực tế tình hình nhà trọ; đề xuất chính sách, giải pháp hỗ trợ…

Tiến độ triển khai kế hoạch theo 3 giai đoạn. Một là thu thập, tổng hợp số liệu làm cơ sở kiểm tra, thực hiện trong 5 ngày kể từ ngày triển khai kế hoạch. Hai là tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở; thực hiện trong 15 ngày kể từ ngày triển khai kế hoạch.

Giai đoạn ba là tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; thực hiện trong 20 ngày kể từ ngày triển khai kế hoạch.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI