TPHCM áp dụng làm việc “3 tại chỗ” đối với cơ quan, đơn vị nhà nước từ 0g ngày 23/8

22/08/2021 - 22:50

PNO - Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại TPHCM thực hiện thay đổi phương thức làm việc kể từ 0g ngày 23/8 đến ngày 6/9.

Thực hiện Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM và chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình tại cuộc họp ngày 22/8/2021 về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại TPHCM thực hiện thay đổi phương thức làm việc kể từ 0g ngày 23/8 đến ngày 6/9. Cụ thể:

1. Triển khai và thực hiện nghiêm phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến", chỉ bố trí số cán bộ phù hợp làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Các nội dung chỉ được làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị trực cơ quan. Xử lý văn thư đi - đến và các văn bản theo chế độ mật, tham mưu xử lý, giải quyết công tác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bố trí tối đa 14 cán bộ trực thuộc đơn vị. Đối với các đơn vị đang tạm ngừng hoạt động, bố trí trực bảo vệ, trực phòng cháy chữa cháy, xử lý các công việc đột xuất. Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm về việc cán bộ lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành quy định phòng, chống dịch tại công sở hoặc không đảm bảo các nội dung theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”.

Các cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị ngành y tế cung cấp dụng cụ xét nghiệm nhanh để xét nghiệm đối với cán bộ thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến.

Triển khai và thực hiện nghiêm phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến, chỉ bố trí số cán bộ phù hợp làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến", chỉ bố trí số cán bộ phù hợp làm việc trực tiếp tại trụ sở - Ảnh: Tam Nguyên

2. Tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và trả kết quả qua mạng hoặc dịch vụ bưu chính công ích (trừ các trường hợp đặc biệt, cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch).

3. Lực lượng vũ trang, ngành y tế đảm bảo 100% quân số để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị đặc thù đã được UBND TP chấp thuận bằng văn bản được bố trí theo số lượng cán bộ đã đề xuất và cũng phải thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” theo quy định.

4. Tăng cường kiểm soát di chuyển đối với cán bộ làm việc trực tiếp tại cơ quan theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến" Căn cứ Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND TP. Cấp giấy đi đường không quá 10% trên tổng số cán bộ được bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở. Cán bộ phải đeo (nếu đi xe gắn máy) hoặc dán (nếu đi xe ô tô) giấy đi đường ở kính trước bên trái xe trong suốt quá trình di chuyển.

Về áo nhận diện do Thành phố cấp: UBND TP đã giao Sở Công thương phụ trách thống nhất việc hướng dẫn, cấp, cấp mẫu. Đối với các đơn vị tự trang bị áo nhận diện, phải thông báo số lượng, mẫu, màu sắc áo về Công an Thành phố để kiểm tra, giám sát.

 5. Sở Nội vụ, Sở Y tế phối hợp thành lập đoàn kiểm tra việc bố trí cán bộ làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Hàng tuần, đoàn tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và đề xuất xử lý đối với các cá nhân, đơn vị có sai phạm về UBND TP xem xét, quyết định. Các cơ quan thường xuyên kiểm tra việc bố trí, kiểm soát việc di chuyển của cán bộ đồng thời thực hiện báo cáo các công tác này theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI