Thủ tướng ban hành quyết định về đối tượng được hỗ trợ do đại dịch COVID-19

26/04/2020 - 12:31

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 15 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Quyết định 15, những đối tượng sau sẽ được nhận hỗ trợ:

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Hộ kinh doanh.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

NHững lao động tự do, người thu gom rác... sẽ được hỗ trợ để vượt qua khó khăn doCOVID-19
Lao động tự do, người thu gom rác... sẽ được hỗ trợ để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19

Cụ thể, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế năm 2020 dưới 100 triệu đồng tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4 theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/6 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; xe ôm, xe xích lô; bán vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe bị mất việc làm trong thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6 có cư trú hợp pháp tại địa phương thì được hưởng hỗ trợ.

Quyết định cũng quy định hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định nêu rõ điều kiện vay vốn như sau: Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6. Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

B.L

 

 
Array ( [news_id] => 1409122 [news_title] => Thủ tướng ban hành quyết định về đối tượng được hỗ trợ do đại dịch COVID-19 [news_title_seo] => Thủ tướng ban hành quyết định về đối tượng được hỗ trợ do đại dịch COVID-19 [news_supertitle] => [news_picture] => thu-tuong-ban-hanh-quyet-dinh-ve-doi-_1587864697.jpg [news_subcontent] => Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 15 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. [news_subcontent_seo] => Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 15 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. [news_headline] => Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 15 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. [news_content] =>

Trước đó, ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Quyết định 15, những đối tượng sau sẽ được nhận hỗ trợ:

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Hộ kinh doanh.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

NHững lao động tự do, người thu gom rác... sẽ được hỗ trợ để vượt qua khó khăn doCOVID-19
Lao động tự do, người thu gom rác... sẽ được hỗ trợ để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19

Cụ thể, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế năm 2020 dưới 100 triệu đồng tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4 theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/6 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; xe ôm, xe xích lô; bán vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe bị mất việc làm trong thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6 có cư trú hợp pháp tại địa phương thì được hưởng hỗ trợ.

Quyết định cũng quy định hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định nêu rõ điều kiện vay vốn như sau: Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6. Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

B.L

 

[news_source] => [news_tag] => COVID 19,hỗ trợ người dân do đại dịch,gói an sinh xã hội,gói 62000 tỷ đồng,đối tượng được hỗ trợ trong dịch COVID 19 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-26 08:31:10 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-26 12:31:40 [news_relate_news] => 1408833,1407420, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 4 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 2 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1207 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thu-tuong-ban-hanh-quyet-dinh-ve-doi-tuong-duoc-ho-tro-do-dai-dich-covid-19-a1409122.html [tag] => COVID 19hỗ trợ người dân do đại dịchgói an sinh xã hộigói 62000 tỷ đồngđối tượng được hỗ trợ trong dịch COVID 19 [daynews2] => 2020-04-26 12:31 [daynews] => 26/04/2020 - 12:31 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI