Menu

Nếu ngày 20/9 tới ông Shinzo Abe tiếp tục giữ được vị trí đứng đầu đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản, ông sẽ có thêm 3 năm làm thủ tướng.
Trang 2 trong 953