Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

02/10/2017 - 22:42

PNO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và báo cáo trước 1/12/2017.

Hôm nay (2/10), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo sau khi nhận được kiến nghị của một số cán bộ, diễn viên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam), đơn kiến nghị của Hội Điện ảnh Việt Nam; Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 2362/BVHTTDL-KHTC ngày 13/6/2017, số 3958/BVHTTDL-KHTC ngày 19/9/2017) về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Thanh tra Chinh phu se thanh tra qua trinh co phan hoa Hang phim truyen Viet Nam
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Trước đó, trong buổi làm việc vào ngày 21/9 với lãnh đạo Bộ, ngành, Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) và Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết từ năm ngoái, Thủ tướng đã chỉ đạo rà soát lại việc xác định giá trị doanh nghiệp, đặc biệt là giá trị thương hiệu mang tính lịch sử của hãng phim. Tuy nhiên, các bộ đều báo cáo là chưa có tiền lệ nên chỉ có thể xác định theo cách tính thông thường với giá trị thương hiệu bằng 0. 

Diễn viên Quốc Tuấn nói về bức xúc của bản thân trong cuộc họp của Hãng phim truyện VN trước báo chí

Việc rà soát cách đây một năm mà Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc đến được ghi rõ trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và quản lý đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa để quyết định việc hoàn thành công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam theo thẩm quyền, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật; yêu cầu cổ đông chiến lược thực hiện đúng cam kết đã ký kết.

Thanh tra Chinh phu se thanh tra qua trinh co phan hoa Hang phim truyen Viet Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với Hãng phim truyện VN 21/9

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, báo cáo tình hình thực hiện quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; nghiên cứu, sửa đổi quy định để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực có lợi thế kinh doanh do doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng; nghiên cứu, xây dựng quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất bảo đảm chặt chẽ, sát với giá thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước; nghiên cứu, xây dựng quy định về thuê đất tại các vị trí có lợi thế kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS) là hãng phim nhà nước được thành lập năm 1953, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch. Lịch sử tồn tại của hãng gắn liền với dòng phim cách mạng và nghệ thuật.

Từ tháng 6/2016, hãng mang tên Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam sau khi được Tổng công ty vận tải thủy Vivaso hoàn tất quá trình mua lại đơn vị. 

Trong tháng 12/2016, Thủ tướng đã có yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa VFS. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tính toán xác định giá trị thương hiệu căn cứ vào yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống của hãng phim, nhằm điều chỉnh tăng giá trị phần vốn Nhà nước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Sau khi được cổ phần hoá, nhiều nghệ sĩ bức xúc vì tình hình chậm lương, lương thấp và không có định hướng làm phim của ban lãnh đạo mới.

Minh Tú

 
Array ( [news_id] => 116084 [news_title] => Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 111948_ongbinh-2222977.jpg [news_subcontent] => Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và báo cáo trước 1/12/2017. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và báo cáo trước 1/12/2017. [news_content] =>

Hôm nay (2/10), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo sau khi nhận được kiến nghị của một số cán bộ, diễn viên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam), đơn kiến nghị của Hội Điện ảnh Việt Nam; Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 2362/BVHTTDL-KHTC ngày 13/6/2017, số 3958/BVHTTDL-KHTC ngày 19/9/2017) về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Thanh tra Chinh phu se thanh tra qua trinh co phan hoa Hang phim truyen Viet Nam
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Trước đó, trong buổi làm việc vào ngày 21/9 với lãnh đạo Bộ, ngành, Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) và Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết từ năm ngoái, Thủ tướng đã chỉ đạo rà soát lại việc xác định giá trị doanh nghiệp, đặc biệt là giá trị thương hiệu mang tính lịch sử của hãng phim. Tuy nhiên, các bộ đều báo cáo là chưa có tiền lệ nên chỉ có thể xác định theo cách tính thông thường với giá trị thương hiệu bằng 0. 

Diễn viên Quốc Tuấn nói về bức xúc của bản thân trong cuộc họp của Hãng phim truyện VN trước báo chí

Việc rà soát cách đây một năm mà Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc đến được ghi rõ trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và quản lý đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa để quyết định việc hoàn thành công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam theo thẩm quyền, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật; yêu cầu cổ đông chiến lược thực hiện đúng cam kết đã ký kết.

Thanh tra Chinh phu se thanh tra qua trinh co phan hoa Hang phim truyen Viet Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi làm việc với Hãng phim truyện VN 21/9

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, báo cáo tình hình thực hiện quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; nghiên cứu, sửa đổi quy định để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực có lợi thế kinh doanh do doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng; nghiên cứu, xây dựng quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất bảo đảm chặt chẽ, sát với giá thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước; nghiên cứu, xây dựng quy định về thuê đất tại các vị trí có lợi thế kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS) là hãng phim nhà nước được thành lập năm 1953, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch. Lịch sử tồn tại của hãng gắn liền với dòng phim cách mạng và nghệ thuật.

Từ tháng 6/2016, hãng mang tên Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam sau khi được Tổng công ty vận tải thủy Vivaso hoàn tất quá trình mua lại đơn vị. 

Trong tháng 12/2016, Thủ tướng đã có yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa VFS. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tính toán xác định giá trị thương hiệu căn cứ vào yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống của hãng phim, nhằm điều chỉnh tăng giá trị phần vốn Nhà nước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Sau khi được cổ phần hoá, nhiều nghệ sĩ bức xúc vì tình hình chậm lương, lương thấp và không có định hướng làm phim của ban lãnh đạo mới.

Minh Tú

[news_source] => [news_tag] => giao Thanh tra Chính phủ thanh tra Hãng phim truyện VN,Diễn viên Quốc Tuấn,Cổ phần hoá hãng phim truyện VN,Hãng phim truyện VN [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-10-02 22:42:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-10-02 22:42:00 [news_relate_news] => 51537,51770,115864,115875 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/thanh-tra-chinh-phu-se-thanh-tra-qua-trinh-co-phan-hoa-hang-phim-truyen-viet-nam-111948/ [news_urlid] => 111948 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 234 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thanh-tra-chinh-phu-se-thanh-tra-qua-trinh-co-phan-hoa-hang-phim-truyen-viet-nam-a116084.html [tag] => giao Thanh tra Chính phủ thanh tra Hãng phim truyện VNDiễn viên Quốc TuấnCổ phần hoá hãng phim truyện VNHãng phim truyện VN [daynews2] => 2017-10-02 22:42 [daynews] => 02/10/2017 - 22:42 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI