Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc và nhân lực y tế

10/11/2022 - 15:17

PNO - Đây là nội dung trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, vừa được Quốc hội thông qua chiều 10/11.

 

ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết

ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chiều 10/11, với đại đa số ý kiến đồng tình, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trước đó, tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, một số ý kiến cho rằng mức tăng trưởng GDP khoảng 6,5% là thấp và đề nghị nghiên cứu xây dựng lại một số chỉ tiêu kinh tế với các kịch bản tăng trưởng ở các mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động chưa khả thi, đề xuất nâng tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lên khoảng 6-8%.

Ủy ban thường vụ Quốc hội khẳng định, việc xây dựng kịch bản tăng trưởng, các chỉ tiêu chủ yếu đã được Chính phủ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Mục tiêu CPI bình quân năm 2023 khoảng 4,5% để thực hiện mục tiêu tổng quát, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, sát với tình hình thực tiễn và các dự báo trong nước, quốc tế.  Chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động cơ bản phù hợp với mục tiêu tăng trưởng GDP và dự báo về tốc độ tăng lực lượng lao động năm 2023. 

Việc đặt chỉ tiêu ở mức cao thể hiện quyết tâm của Chính phủ, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 2023, do đó, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ trong công tác điều hành cần chủ động hơn nữa để có thể đạt được kết quả ở mức cao nhất, linh hoạt, chủ động, phấn đấu vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường được Quốc hội quyết định.

Nghị quyết đặt mục tiêu tập trung giải quyết triệt để việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế (ảnh minh họa)
Nghị quyết đặt mục tiêu tập trung giải quyết "triệt để" việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế (ảnh minh họa)

Nghị quyết vừa được thông qua cũng đặt ra nhiệm vụ trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Cụ thể : "Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong nước”. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; nâng cao năng lực điều trị tất cả các tuyến trong hệ thống y tế; tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế để từng bước thực hiện tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí vào giá dịch vụ y tế; quan tâm phát triển các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài nhà nước để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Nghị quyết cũng nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Một số ý kiến trước đó đề nghị bỏ cụm từ “dứt điểm” trong nội dung “tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, hóa chất”. Làm rõ nội dung này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đến công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, việc giải quyết “ngay lập tức”, “dứt điểm” cần được nhấn mạnh và quan tâm thực hiện. 

H.Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI