Quảng Nam lý giải nguyên nhân giảm gần 3.000ha rừng tự nhiên

30/04/2022 - 11:52

PNO - Ngoài những lý do vì thiên tai, diện tích rừng tự nhiên tại Quảng Nam giảm so với năm 2021 là bởi phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…

Ngày 30/4, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNN Quảng Nam cho biết, đã có báo cáo cụ thể lên UBND tỉnh Quảng Nam giải trình làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020.

Diện tích rừng tự nhiên tại Quảng Nam giảm gần 3000ha so với năm 2021
Diện tích rừng tự nhiên tại Quảng Nam giảm gần 3.000ha so với năm 2021

Theo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh là 463.356,77ha, giảm 2.850,44ha so với năm 2020. Trong đó, có những lý do chủ yếu sau: cuối năm 2020, do mưa bão kéo dài, đặc biệt là trong tháng 10/2020 gây sạt lở nên nhiều diện tích rừng tự nhiên bị giảm. Vì tình hình thời tiết mưa bão phức tạp nên đến năm 2021 các địa phương mới tiếp cận hiện trường để tổ chức đo đếm, cập nhật vào hệ thống theo dõi diễn biến rừng năm 2021 với diện tích rừng tự nhiên bị giảm là 1.992,06ha.

Cụ thể, tại huyện Phước Sơn giảm (1.636ha), Nam Trà My (127,65ha), Bắc Trà My (109,13ha), Tây Giang (108,5ha) và Nam Giang (10,78ha). Trong năm 2021, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại 143,24ha rừng tự nhiên. Tại huyện Nam Giang giảm (61,78ha), Nông Sơn (39,86ha), Bắc Trà My (12,6ha), Đông Giang (15,8ha), Phước Sơn (2,92ha), Núi Thành (1,2ha), Hiệp Đức (2,21ha)…

Diện tích phá rừng trái pháp luật đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định là 17,89ha. Cụ thể: Bắc Trà My (2,1ha), Đông Giang (1,54ha), Đại Lộc (1,3ha), Hiệp Đức (1,31ha), Nông Sơn (0,36ha), Núi Thành (1,47ha), Phú Ninh (1,55ha), Phước Sơn (0,14ha), Thăng Bình (0,39ha), Tiên Phước (7,73ha).

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng của công trình đường giao thông, tuyến đường điện trên địa bàn tỉnh là 26,56ha. Tại huyện Nông Sơn (10,65ha), Tây Giang (8,33ha), Bắc Trà My (6,83ha) và Núi Thành (0,75ha).

Ngoài lý do thiên tai, bão lũ, dienejt ích rừng tự nhiên tại Quảng Nam giảm là do chuyển đổi mục đích sử dụng
Ngoài lý do thiên tai, bão lũ, diện tích rừng tự nhiên tại Quảng Nam giảm là do chuyển đổi mục đích sử dụng

Nhiều diện tích rừng được chuyển đổi để thực hiện các tuyến đường giao thông, dự án như: đường giao thông từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang trên địa phận huyện Tây Giang với diện tích 8,33ha rừng tự nhiên (Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để xây dựng đường giao thông từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang đoạn qua các xã: Atiêng, Bhalêê, A Vương).

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi trên địa phận tỉnh Quảng Nam qua các huyện: Bắc Trà My (6,83ha), Núi Thành (0,75ha), Nông Sơn (10,65ha), Đại Lộc (3,742ha) (Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng (do tổ chức quản lý) sang mục đích khác để xây dựng đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam).

Ngoài ra, trong năm 2021, các Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đã ứng dụng công nghệ trong việc đánh giá, theo dõi hiện trạng rừng, đồng thời tổ chức lực lượng rà soát diện tích rừng tự nhiên ngoài thực địa để đối chiếu với hồ sơ quản lý và đã lập hồ sơ bóc tách những diện tích là rẫy sản xuất, rừng trồng của người dân, các loại đất trống bị chồng lấn trên dữ liệu rừng tự nhiên nên đã bóc tách và cập nhật giảm 1.038,97ha rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh, chủ yếu là rừng phục hồi và rừng nghèo kiệt.

Cụ thể tại các huyện: Hiệp Đức (183,28ha), Nam Giang (164,52ha), Đông Giang (139,73ha), Tây Giang (136,23ha), Nông Sơn (97,39ha), Bắc Trà My (87,47ha), Đại Lộc (42,46ha), Duy Xuyên (2,94ha), Núi Thành (27,03ha), Nam Trà My (38,84ha), Phú Ninh (11,68ha), Tiên Phước (54,40ha) và Phước Sơn (53,0ha).

Đồng thời, các đơn vị, địa phương đã rà soát cập nhật những diện tích đất chưa có rừng trạng thái DT2 (đất trống có cây gỗ tái sinh) trước đây nay đã phát triển thành trạng thái rừng phục hồi và rừng nghèo với tổng diện tích tăng thêm là 368,28ha rừng tự nhiên. Cụ thể: Tây Giang (188,99ha), Bắc Trà My (138ha), Nam Trà My (21,72ha) Nông Sơn (19,4ha) và Nam Giang (0,13ha).

Do những nguyên nhân trên, nên trong năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh biến động giảm 2.850,44ha.

Có hơn 17ha rừng tự nhiên bị phá trong những năm vừa qua tại Quảng Nam
Có hơn 17ha rừng tự nhiên bị phá trong những năm vừa qua tại Quảng Nam

Trước đó, Tổng cục Lâm nghiệp đã có văn bản số 598/TCL-KL gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020.

Cụ thể, ngày 15/3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 676 về việc phê duyệt, công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó rừng tự nhiên giảm 2.850ha so với năm 2020 (tỉ lệ giảm 0,6% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh).

Do đó, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm, xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng (chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm).

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI