Quảng Nam: Bão Noru làm sập 4 nhà, tốc mái hoàn toàn 101 ngôi nhà

28/09/2022 - 18:57

PNO - Chiều 28/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam cho biết có 101 ngôi nhà tốc mái hoàn toàn và 1.399 ngôi nhà tốc mái một phần.

Theo đó, nhà ở bị sập có 4 cái (Tam Ngọc: 2, An Sơn: 2); Nhà tốc mái hoàn toàn: 101 nhà (Phước Hòa: 2, Tam Thanh: 16, Tam Thăng: 4, Tam Phú: 36, Tam Ngọc: 10, An Phú: 3, Trường Xuân: 2, Hòa Hương: 7, Hòa Thuận: 1, An Mỹ: 2, An Sơn: 18).

hưng phòng học của các trường THCS trên địa bàn huyện Xuy Xuyên, Quế Sơn bị tốc mái hoàn toàn trong bão Noru
Nhiều phòng học của các trường THCS trên địa bàn huyện Duy Xuyên, Quế Sơn bị tốc mái hoàn toàn trong bão

Riêng nhà tốc mái một phần (từ 30% đến dưới 70%) có tất cả 1.399 nhà, cụ thể (Phước Hòa: 30, Trường Xuân: 6, Tam Thanh: 91, Tam Thăng: 10, Tam Phú: 293, Tam Ngọc: 142, An Phú: 90, Hòa Hương: 552, Hòa Thuận: 6, An Mỹ: 45, An Xuân: 17, An Sơn: 59, Tân Thạnh: 58). Đặc biệt phòng học, nhà xe, nhà công vụ, thể dục ở các trường học bị tốc mái, hư la phông: 23 phòng; các cơ sở văn hóa hư, tốc mái: 400m2; hỏng la phông: 365m2, 17 bộ máy tính bị hư (tại Trường THCS Lê Lợi, xã Tam Thăng). Cây xanh đô thị ngã đổ: 300 cây. Trong đó, trụ điện các loại bị ngã đổ 155 trụ.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI