Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

22/07/2022 - 16:35

PNO - HĐND TP Hà Nội bầu ông Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 22/7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Người được bầu chức danh này là ông Trần Sỹ Thanh, tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Kỳ họp được tổ chức theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành các bước cụ thể để bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; tổ chức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới.
Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết: Thực hiện chủ trương về công tác nhân sự chủ chốt của Thành phố Hà Nội, vừa qua, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công, giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thành ủy để bầu Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

“Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã họp và ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Nghị định của Chính phủ; Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Thường trực HĐND TP quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 8 để thực hiện công tác nhân sự, bầu cử chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã họp và ban hành nghị quyết về công tác cán bộ. Trong quá trình chuẩn bị, công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đã được các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Thành phố thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy trình, quy định”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Theo thẩm quyền, Chủ tịch HĐND thành phố sẽ có tờ trình gửi HĐND thành phố về công tác nhân sự, giới thiệu người để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp HĐND thành phố, các đại biểu sẽ bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quy định, sau khi có kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, có quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 

Trước đó, ngày 14/7/2022, Bộ Chính trị có Quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trần Sỹ Thanh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI