Chuyển đổi tổ hợp lựa chọn THPT: Hiệu trưởng sẽ quyết định

22/07/2022 - 15:41

PNO - Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định trường hợp học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề, đồng thời báo cáo Sở GD-ĐT.

Yêu cầu được Sở GD-ĐT nêu ra trong Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2022-2023. 

Cũng trong hướng dẫn, Sở lưu ý trường chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh. 

Riêng bậc THPT, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường xây dựng phương án phù hợp, tổ chức tư vấn và định hướng cho học sinh lớp 10 chọn môn học và cụm chuyên đề học tập lựa chọn theo qui định và đúng tiến độ. Việc xây dựng các phương án và tổ chức triển khai chọn môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập lựa chọn phải đáp ứng nhu cầu của học sinh, bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Nhà trường công khai các phương án lựa chọn và tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh lựa chọn môn học và các cụm chuyên đề học tập lựa chọn phải phù hợp với định hướng nghề nghiệp.

Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định việc học sinh chuyển đổi tổ hợp môn học lựa chọn
Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định việc học sinh chuyển đổi tổ hợp môn học lựa chọn 

Trong quá trình thực hiện, Sở GD-ĐT lưu ý trường truyền thông đến phụ huynh, học sinh hiểu rõ quy định về chương trình giáo dục trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT. Thông qua cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm giải thích, hướng dẫn để phụ huynh hiểu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chương trình GDPT 2018 để cùng phối hợp. 

Đặc biệt, trường cần hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các điều kiện học tập thích ứng với việc nhà trường triển khai thực hiện các đề án giáo dục, nhất là phối hợp việc dạy học trên lớp với việc tổ chức cho học sinh học tập trên internet. 

Ngoài ra, Sở GD-ĐT đề nghị nhà trường tăng cường công tác kiểm trakịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Đổi mới công tác quản lý; giảm hồ sơ, sổ sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tạo môi trường làm việc sáng tạo cho giáo viên. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo hướng chuyển đổi mục tiêu dạy học “tiếp cận kiến thức” sang “tiếp cận hình thành năng lực”.

Chú trọng đổi mới phương pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức, không gian tổ chức các hoạt động dạy học, sử dụng linh hoạt các thiết bị dạy học, vận dụng kết dạy học trực tiếp và dạy học qua internet, giúp học sinh có kế hoạch học tập cá nhân chủ động và hứng thú hơn học tập.

Đối với việc chọn sách giáo khoa (SGK), Sở GD-ĐT đề nghị trường căn cứ danh mục SGK mà UBND TPHCM phê duyệt và kết quả đề xuất lựa chọn SGK của trường trước đó, trường thông báo danh mục SGK sử dụng trong năm học 2022-2023.

Đồng thời, yêu cầu trường thực hiện mua sắm đầy đủ SGK theo danh mục phê duyệt của Bộ GD-ĐT cho thư viện. Thống kê số lượng SGK cần thiết theo nhu cầu của học sinh để phối hợp với tất cả các NXB đảm bảo có đầy đủ và kịp thời SGK cho năm học mới.

Quốc Trung

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI