Nhiều chính sách liên quan giáo viên, công chức, người lao động sẽ thay đổi từ 1/7/2020

28/06/2020 - 13:36

PNO - Ngày 1/7/2020, một số chính sách mới về lương, mức đóng bảo hiểm xã hội và tuyển dụng mới sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lao động.

Thu hẹp cán bộ, công chức

Bắt đầu từ 1/7/2020, khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực thì công chức sẽ có thêm ngạch mới theo quy định của Chính phủ và sẽ có tổng cộng 6 ngạch công chức. Đồng thời, luật cũng thu hẹp các đối tượng công chức với việc không còn quy định người được tuyển dụng, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập là công chức.

Công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách: thi tuyển và xét tuyển

Thứ nhất, thi tuyển: Việc thi nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Và chỉ những công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn mới được đăng ký dự thi nâng ngạch.

Thứ hai, xét tuyển: Từ 1/7/2020, công chức còn có thể được nâng ngạch thông qua xét tuyển. Theo đó, vẫn căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức như quy định trước đây, nhưng khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét nâng ngạch, công chức sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.

Tăng thời gian xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định tăng thời hiệu xử lý (trước đây quy định chung là 24 tháng) đối với tính chất từng loại hành vi vi phạm gắn với hệ quả pháp lý (theo thứ tự 2 năm, 5 năm và không tính thời hiệu đối với một số hành vi cụ thể).  Tăng thời hạn xử lý vi phạm kỷ luật từ 60 ngày và 90 ngày (đối với các vụ việc phức tạp) lên thành 90 ngày và 150 ngày; quy định rõ việc bổ nhiệm khi bị kỷ luật (không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng đối với trường hợp bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương; không bổ nhiệm chức vụ trong thời hạn 24 tháng nếu bị kỷ luật giáng chức, cách chức).

Giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên

Theo Nghị quyết 27, hướng dẫn thực hiện Điều 76 Luật Giáo dụ‌c 2019 từ ngày 1/7/2020, giáo viên sẽ được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ. Như vậy, những giáo viên hiện nay đang được hưởng phụ cấp thâm niên, kể từ 1/7/2020 sẽ không còn được hưởng khoản phụ cấp này nữa.

Chỉ còn 3 trường hợp giáo viên được hưởng chế độ “viên chức suốt đời”

Sẽ có 3 chính sách mới về lương và tuyển dụng ảnh hưởng đến mọi giáo viên kể từ ngày 1/7/2010
Sẽ có 3 chính sách mới về lương và tuyển dụng ảnh hưởng đến mọi giáo viên kể từ ngày 1/7/2020

Theo Luật Giáo dục 2019, kể từ ngày 1/7/2020 sẽ không còn trường hợp viên chức thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn được mặc nhiên chuyển sang hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, mà thay vào đó viên chức sẽ phải ký hợp đồng làm việc có thời hạn và tất cả các trường hợp viên chức chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn trước ngày 1/7/2020 phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn.  Chỉ trừ 3 trường hợp sau đây viên chức vẫn được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:

1. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020.

2. Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010.

3. Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020 và thay thế Nghị định 44/2017/NĐ-CP; bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Nghị định này quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, đối tượng áp dụng gồm: Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc.

Theo đó, người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

- Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 58/2020/NĐ-CP cũng quy định, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương (thấp hơn mức bình thường) làm căn cứ đóng BHXH nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Hạnh Chi (tổng hợp)

 
Array ( [news_id] => 1411794 [news_title] => Nhiều chính sách liên quan giáo viên, công chức, người lao động sẽ thay đổi từ 1/7/2020 [news_title_seo] => Nhiều chính sách liên quan giáo viên, công chức, người lao động sẽ thay đổi từ 1/7/2020 [news_supertitle] => [news_picture] => nhieu-chinh-sach-lien-quan-giao-vien-_1592960632.jpg [news_subcontent] => Ngày 1/7/2020, một số chính sách mới về lương, mức đóng bảo hiểm xã hội và tuyển dụng mới sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lao động. [news_subcontent_seo] => Ngày 1/7/2020, một số chính sách mới về lương, mức đóng bảo hiểm xã hội và tuyển dụng mới sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lao động. [news_headline] => Ngày 1/7/2020, một số chính sách mới về lương, mức đóng bảo hiểm xã hội và tuyển dụng mới sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lao động. [news_content] =>

Thu hẹp cán bộ, công chức

Bắt đầu từ 1/7/2020, khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực thì công chức sẽ có thêm ngạch mới theo quy định của Chính phủ và sẽ có tổng cộng 6 ngạch công chức. Đồng thời, luật cũng thu hẹp các đối tượng công chức với việc không còn quy định người được tuyển dụng, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập là công chức.

Công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách: thi tuyển và xét tuyển

Thứ nhất, thi tuyển: Việc thi nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Và chỉ những công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn mới được đăng ký dự thi nâng ngạch.

Thứ hai, xét tuyển: Từ 1/7/2020, công chức còn có thể được nâng ngạch thông qua xét tuyển. Theo đó, vẫn căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức như quy định trước đây, nhưng khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét nâng ngạch, công chức sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.

Tăng thời gian xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định tăng thời hiệu xử lý (trước đây quy định chung là 24 tháng) đối với tính chất từng loại hành vi vi phạm gắn với hệ quả pháp lý (theo thứ tự 2 năm, 5 năm và không tính thời hiệu đối với một số hành vi cụ thể).  Tăng thời hạn xử lý vi phạm kỷ luật từ 60 ngày và 90 ngày (đối với các vụ việc phức tạp) lên thành 90 ngày và 150 ngày; quy định rõ việc bổ nhiệm khi bị kỷ luật (không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng đối với trường hợp bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương; không bổ nhiệm chức vụ trong thời hạn 24 tháng nếu bị kỷ luật giáng chức, cách chức).

Giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên

Theo Nghị quyết 27, hướng dẫn thực hiện Điều 76 Luật Giáo dụ‌c 2019 từ ngày 1/7/2020, giáo viên sẽ được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ. Như vậy, những giáo viên hiện nay đang được hưởng phụ cấp thâm niên, kể từ 1/7/2020 sẽ không còn được hưởng khoản phụ cấp này nữa.

Chỉ còn 3 trường hợp giáo viên được hưởng chế độ “viên chức suốt đời”

Sẽ có 3 chính sách mới về lương và tuyển dụng ảnh hưởng đến mọi giáo viên kể từ ngày 1/7/2010
Sẽ có 3 chính sách mới về lương và tuyển dụng ảnh hưởng đến mọi giáo viên kể từ ngày 1/7/2020

Theo Luật Giáo dục 2019, kể từ ngày 1/7/2020 sẽ không còn trường hợp viên chức thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn được mặc nhiên chuyển sang hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, mà thay vào đó viên chức sẽ phải ký hợp đồng làm việc có thời hạn và tất cả các trường hợp viên chức chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn trước ngày 1/7/2020 phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn.  Chỉ trừ 3 trường hợp sau đây viên chức vẫn được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:

1. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020.

2. Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010.

3. Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020 và thay thế Nghị định 44/2017/NĐ-CP; bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Nghị định này quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, đối tượng áp dụng gồm: Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc.

Theo đó, người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

- Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 58/2020/NĐ-CP cũng quy định, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương (thấp hơn mức bình thường) làm căn cứ đóng BHXH nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Hạnh Chi (tổng hợp)

[news_source] => [news_tag] => Luật Bảo hiểm xã hội,Luật Viên chức,Nghị định 58/2020/NĐ-CP,người lao động,viên chức,giáo viên [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-06-24 08:00:57 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-06-28 13:36:37 [news_relate_news] => 1411339,1411199,1410329, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 446 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhieu-chinh-sach-lien-quan-giao-vien-cong-chuc-nguoi-lao-dong-se-thay-doi-tu-1-7-2020-a1411794.html [tag] => Luật Bảo hiểm xã hộiLuật Viên chứcNghị định 58/2020/NĐ CPngười lao độngviên chứcgiáo viên [daynews2] => 2020-06-28 13:36 [daynews] => 28/06/2020 - 13:36 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI