Người đã nhiễm COVID-19 tăng 25% nguy cơ mắc bệnh tâm thần

07/06/2022 - 11:23

PNO - Bệnh nhân COVID-19 tăng khoảng 25% nguy cơ phát triển các chứng rối loạn tâm thần trong 4 tháng sau khi mắc so với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí World Psychiatry, các tác giả đã sử dụng dữ liệu từ tổ chức National COVID Cohort Collaborative (N3C) để so sánh 46.610 người đã bị nhiễm COVID-19 với nhóm đối chứng gồm những bệnh nhân được chẩn đoán mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, từ đó tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của COVID-19 đối với sức khỏe tâm thần của bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần trong hai khoảng thời gian: từ 21-120 ngày sau khi nhiễm COVID-19, và từ 120-365 ngày sau khi nhiễm; và chỉ xem xét những bệnh nhân không mắc bệnh tâm thần trước đó.

Các tác giả đã phát hiện ra rằng bệnh nhân COVID-19 có tỷ lệ mắc các chứng rối loạn tâm thần là 3,8%, so với tỷ lệ 3,0% ở những người bị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Sự khác biệt 0,8% này tương đương với mức tăng nguy cơ khoảng 25%.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các chứng rối loạn lo âu, rối loạn tâm trạng, và nhận thấy rằng nguy cơ mắc chứng rối loạn lo âu tăng đáng kể, trong khi nguy cơ mắc chứng rối loạn tâm trạng không thay đổi.

Mẫu nghiên cứu có số lượng lớn, đồng thời các dữ liệu dùng cho nghiên cứu được thu thập từ khắp nước Mỹ, đã tạo ra một cơ hội hiếm có để tìm hiểu các triệu chứng hậu COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần phải chủ động hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần sau khi nhiễm COVID-19.

Nhất Nguyên (theo Neuroscience)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI