Muốn có lòng dân, sức dân thì phải chăm lo đời sống cho dân

07/05/2019 - 18:00

PNO - Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung chuyên đề được Hội LHPN, Đoàn Thanh niên và MTTQ quận Gò Vấp truyền thông.

Việc bức xúc của dân cần được giải quyết ngay; muốn có lòng dân, sức dân thì phải chăm lo đời sống cho dân; ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức là phải coi trọng, đề cao nhân dân... là những nội dung mà ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng ban Tuyên Giáo quận ủy Gò Vấp, đã trao đổi vào ngày 4/5 vừa qua.

Muón có long dan, súc dan thì phải cham lo dòi sóng cho dan
 

Nhiều nội dung quan trọng khác cũng được báo cáo viên thông tin như: Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác là việc coi trọng, đề cao nhân dân, đề cao ý dân, sức dân. Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ được hiểu ngắn gọn là “Dân là chủ”. Dân làm chủ bằng những việc làm thiết thực như: nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân. Cần đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. 

Học và làm theo gương Bác, hơn ai hết mỗi cán bộ hội viên phụ nữ phải luôn là những người năng nỗ, nhiệt tình với công tác, quan tâm chăm lo đến đời sống, nguyện vọng của chị em.

Thiên Ân

 
TIN MỚI