Kỷ luật giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

06/10/2022 - 23:09

PNO - Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 6/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XX) đã tiến hành kỳ họp thứ 10. Thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Kiểm tra quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức khiển trách.

Ông Hồ Minh Nên bị kỷ luật khiển trách - ảnh báo Quảng Ngãi
Ông Hồ Minh Nên bị kỷ luật khiển trách - Ảnh: báo Quảng Ngãi

 

Sở y tế Quảng Ngãi
Sở Y tế Quảng Ngãi


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với các ông nguyên là bí thư Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2014-2018 và giai đoạn 2019-2022.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; cho chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình, dự án không đúng quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện đầu tư công dẫn đến việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 có những vi phạm quy định của pháp luật; không kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đảng viên có vi phạm qua các kết luận thanh tra chuyên ngành, kiểm toán nhà nước.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2020-2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc: Tổ chức thực hiện quy chế làm việc của huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy và thường trực Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chưa đúng quy định; chưa lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo thẩm quyền và theo Quy chế làm việc.

Các ông Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; Đàm Bàng, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Phan Bình, Đàm Bàng theo quy định của Đảng.
Ngoài ra, những vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020 và vi phạm của ông Phan Bình, có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và một số Chủ tịch UBND các xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án, cần phải được xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu