Quảng Ngãi: Xem xét kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc CDC

04/07/2022 - 22:19

PNO - Ông Nguyễn Xuân Mến, nguyên giám đốc Sở Y tế và Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc CDC Quảng Ngãi có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ngày 4/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ra thông cáo về việc xem xét, kết luận khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế giai đoạn 2015 đến 2025 và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở này.

Theo đó, Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của sở Y tế, các quy định về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, để Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Giám đốc CDC tỉnh Hồ Minh Nên vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID -19.

vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID -19 khiến giám đốc CDC Quảng Ngãi bị xem xét kỷ luật
Vi phạm trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 khiến giám đốc CDC Quảng Ngãi bị xem xét kỷ luật

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020, có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt và tham mưu Đảng ủy sở Y tế xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy. Cá nhân ông Nguyễn Xuân Mến (Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc sở Y tế Quảng Ngãi) có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ông Nguyễn Xuân Mến - người cầm hoa, nguyên giám đốc sở Y tế Quảng Ngãi bị xem xét kỷ luật
Ông Nguyễn Xuân Mến - người cầm hoa, nguyên giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi bị xem xét kỷ luật

Thêm vào đó, Đảng ủy sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc, xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của sở Y tế, việc chấp hành các quy định về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thống nhất tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên; xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Mến.

Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông Lê Báy, Phạm Minh Đức (cùng phó giám đốc sở) có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật nên UBKT tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trước đó, Quảng Ngãi nằm trong danh sách 21 địa phương "dính líu" đến kit test của Công ty Việt Á.

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI