Không tăng giá nước sinh hoạt tại TPHCM đến hết năm 2022

03/08/2021 - 18:06

PNO - Theo Sở Xây dựng TPHCM, mức giá nước sạch hiện tại ( 9.590 đồng/mét khối) sẽ giữ nguyên đến 2022.

Thông tư 44/2021 của Bộ Tài chính về “khung giá nước sạch sinh hoạt mới” sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8. Theo thông tư này, giá bán lẻ nước sạch bình quân do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định phải đảm bảo phù hợp với khung giá nước sạch quy định, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Nước sạch sinh hoạt tại TPHCM sẽ không tăng cho đến năm 2022
Nước sạch sinh hoạt tại TPHCM sẽ không tăng cho đến năm 2022

Khung giá nước sạch mới quy định khá cụ thể: Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có mức giá tối thiểu và tối đa từ 3.500 - 18.000 đồng/m3. Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 có mức từ 3.000 - 15.000 đồng/m3. Khu vực nông thôn có mức từ 2.000 - 11.000 đồng/m3.

Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, giai đoạn 2022-2025. Giá nước sinh hoạt bình quân tại TPHCM giữ nguyên đến 2022 là 9.590 đồng/m3; giá dịch vụ thoát nước bình quân là 1.439 đồng/m3. Bắt đầu từ năm 2022, TPHCM sẽ thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải dựa trên giá nước sạch, mức thu sẽ tăng dự kiến là 5%/năm, lộ trình 2022 - 2025.

Đối tượng thu gồm các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước. Đối với các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tiếp tục thu phí bảo vệ môi trường theo quy định. Và giá nước sạch cũng sẽ tăng trong giai đoạn này với mức năm 2023 là 10.156 đồng/m3, 2024 là 10.775 đồng/m3. Đến năm 2025, giá nước sinh hoạt bình quân sẽ tăng lên thành 11.422 đồng/m3, giá dịch vụ thoát nước bình quân là 3.426 đồng/m3 (chưa tính thuế VAT).

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI