Không tái bổ nhiệm người đủ điều kiện: Lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp Đắk Lắk bị phê bình

15/07/2022 - 16:47

PNO - Thực hiện chưa đúng quy trình bổ nhiệm lại chức danh giám đốc một đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk vừa bị phê bình.

Liên quan đến việc giám đốc một đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện nhưng không được bổ nhiệm lại, ngày 15/7, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh này đã ra quyết định về hủy bỏ thông báo số 281/TB-KCN ngày 11/5/2022 của Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh.

 Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú
Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định hủy bỏ thông báo số 281 ngày 11/5/2022 của Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh về việc không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú (Công ty Hòa Phú) đối với ông Đa Văn Minh chưa đúng với quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Ban; chưa đúng Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Quy định số 402-QĐ/TU ngày 9/9/2021 của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Mặt khác, thông báo số 281 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Đa Văn Minh, với 2 lý do nêu trong thông báo là chưa đầy đủ cơ sở, chưa thống nhất, chưa khách quan, chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng nghiêm khắc phê bình đối với Trưởng ban và Phó trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh về việc thực hiện chưa đúng quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty Hòa Phú đối với ông Đa Văn Minh.

Đồng thời, yêu cầu Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh khẩn trương xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Hòa Phú về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về bổ nhiệm lại viên chức quản lý; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Tỉnh ủy.

Như đã đưa tin, mặc dù ông Đa Văn Minh, Giám đốc Công ty Hòa Phú đủ điều kiện nhưng không được Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm lại theo quy định.

Lý do: Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú, ông Minh có nhiều khuyết điểm, sai phạm đã được các cơ quan chức năng kết luận tại kết luận số 48 ngày 20/11/2018 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII và kết luận Thanh tra số 84 ngày 20/7/2021 của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Khu công nghiệp Hòa Phú
Khu công nghiệp Hòa Phú

Sau khi xác minh, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk xác định, mặc dù trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ, bản thân ông Minh chịu trách nhiệm về một số tồn tại, hạn chế của đơn vị. Tuy nhiên, các kết luận này đều được ban hành trước khi Ban Quản lý các KCN tỉnh thống nhất chủ trương đồng ý cho bổ nhiệm lại.

Hơn nữa, trong thời gian (5 năm) giữ chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú, hằng năm, ông Minh luôn được cơ quan và người có thẩm quyền nhận xét đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên và chưa bị kỷ luật từ khiển trách trở lên...

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo và yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh ban hành văn bản thu hồi và hủy bỏ thông báo số 281; đồng thời, thực hiện xem xét và bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty Hòa Phú đối với ông Minh theo thẩm quyền và bảo đảm đúng quy định.

Thế nhưng, sau đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk vẫn không thực hiện các kiến nghị nêu trên.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI