Vì sao giám đốc đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện vẫn không được bổ nhiệm lại?

06/07/2022 - 09:27

PNO - Mặc dù đủ điều kiện nhưng một giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Đắk Lắk vẫn không được bổ nhiệm lại.

Trường hợp nói trên là ông Đa Văn Minh, Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú (viết tắt là Công ty Hòa Phú), tỉnh Đắk Lắk. Ông Minh được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú năm 2012 và được bổ nhiệm lại năm 2017, đến ngày 15/5/2022 hết hiệu lực.

Trước khi hết thời hạn 3 tháng, ông Minh được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (viết tắt Ban Quản lý các KCN) đã thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại. Đồng thời, có văn bản yêu cầu Công ty Hòa Phú thực hiện các bước về quy trình bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật.

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú
Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú

Bên cạnh đó, tại Công văn số 1898 ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng thống nhất chủ trương chấp thuận bổ nhiệm lại đối với ông Minh. Sau đó, Công ty Hòa Phú thực hiện các bước về trình tự, thủ tục đối với việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Minh. Đồng thời, thiết lập hồ sơ bổ nhiệm và gửi Ban Quản lý các KCN theo quy định. Theo đánh giá của Công ty Hòa Phú, tại thời điểm đề nghị xem xét bổ nhiệm lại, ông Minh đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực theo quy định và thành phần hồ sơ đảm bảo theo quy định được bổ nhiệm lại.

Tuy nhiên, đến ngày 11/5/2022, Trưởng ban Quản lý các KCN ban hành thông báo số 281 về việc không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Đa Văn Minh vì lý do: Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú, ông Minh có nhiều khuyết điểm, sai phạm đã được các cơ quan chức năng kết luận.

Cụ thể, theo kết luận số 48 ngày 20/11/2018 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII yêu cầu Công ty xử lý số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, bao gồm: Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng, giảm dự toán thanh toán năm sau hơn 1,9 tỷ đồng và kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 719 triệu đồng. Đến nay, công ty này vẫn chưa thu hồi hơn 2,2 tỷ đồng nộp ngân sách.

Bên cạnh đó, tại kết luận Thanh tra số 84 ngày 20/7/2021 của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ông Minh có sai phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và hoạt động nghề nghiệp,...

Không đồng ý với thông báo nói trên, ông Minh làm đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Ban Quản lý các KCN về công tác cán bộ.

Sở Nội vụ nhận định, Ban Quản lý các KCN thực hiện quy trình bổ nhiệm lại (quy trình tại Ban Quản lý các KCN) chức danh Giám đốc Công ty Hòa Phú đối với ông Minh chưa đúng quy chế của Ban và quy định của pháp luật, chưa xin ý kiến Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Vì vậy, Thông báo số 281 của Ban Quản lý các KCN về việc không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Minh là không đúng quy định, cần phải thu hồi và hủy bỏ.

Khu Công nghiệp Hòa Phú
Khu Công nghiệp Hòa Phú

Cũng theo kết quả xác minh của Sở Nội vụ, ông Minh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 50 Nghị định 115 ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Đồng thời, không thuộc trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý theo quy định tại Điều 49 Nghị định 115.

Sở Nội vụ cũng khẳng định, mặc dù trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh Tra tỉnh và Sở Nội vụ, bản thân ông Minh chịu trách nhiệm về một số tồn tại, hạn chế của đơn vị. Tuy nhiên, các kết luận này đều được ban hành trước khi Ban Quản lý các KCN thống nhất chủ trương đồng ý cho bổ nhiệm lại.

Mặt khác, trong thời gian (5 năm) giữ chức vụ Giám đốc Công ty Hòa Phú, hằng năm, ông Minh luôn được cơ quan và người có thẩm quyền nhận xét đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên và chưa bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo và yêu cầu Ban Quản lý các KCN ban hành văn bản thu hồi và hủy bỏ thông báo số 281 ngày 11/5/2022. Đồng thời, thực hiện xem xét và bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty Hòa Phú đối với ông Minh theo thẩm quyền và bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thế nhưng, tại quyết định số 40 ngày 28/6/2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu, Ban Quản lý các KCN vẫn giữ nguyên quyết định không bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty Hòa Phú giai đoạn 2022-2027 đối với ông Minh.

Ngoài 2 lý do đã nêu trong thông báo 281, Ban Quản lý các KCN còn cho hay, trong nhiệm kỳ 2017-2022, ông Minh không thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là xác định đơn giá thuê đất chưa bao gồm chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp; chưa quyết liệt các giải pháp trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ qua, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính,...

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại nói trên, ông Minh đã có đơn khiếu nại lần 2 gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30/6, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý đơn khiếu nại của ông Minh.

Văn Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI