Khó khăn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quy định Trung ương chưa phù hợp thực tiễn tại TPHCM

15/12/2021 - 17:39

PNO - Số lượng dự án phải thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư trên địa bàn thành phố rất lớn, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất khá phức tạp.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM góp ý về xây dựng đề án tách công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư.

Theo Sở, nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc hiện nay là do một số quy định của Trung ương về cơ chế, chính sách, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa phù hợp với hình hình thực tiễn. Thế nhưng do Chính phủ chưa phân cấp nên TPHCM phải báo cáo xin ý kiến hướng dẫn giải quyết của bộ, ngành Trung ương.

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Ngoài ra, số lượng các dự án phải thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố rất lớn. Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của người dân khá phức tạp, trong khi hồ sơ dữ liệu quản lý đất đai, cập nhật chỉnh lý biến động trong sử dụng đất chưa đầy đủ, kịp thời. Một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm, thiếu sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, nhất là đề xuất các giải pháp đột phá để tháo gỡ vướng mắc…

Bài học kinh nghiệm của UBND TPHCM là thường xuyên rà soát, xem xét giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng chính sách và trình tự thủ tục hướng vào nâng cao sự đồng thuận của người dân. Cần tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án hoặc dự án để tổ chức thực hiện một cách độc lập.

Thành phố cũng áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp chậm chi trả tại các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước 1/7/2014 theo hướng không thay đổi chính sách và đơn giá tái định cư đã duyệt, đồng thời thực hiện hỗ trợ lãi suất phần giá trị bồi thường, hỗ trợ chậm chi trả.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM nêu ý kiến cần kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung và trình tự thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập với dự án đầu tư xây dựng có thu hồi đất.

Đối với dự án đi qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố, kiến nghị được phép tách nội dung bồi thường, giải phóng mặt bằng trên từng địa bàn quận huyện thành dự án độc lập và cho đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận huyện làm chủ đầu tư…

Tóm lại, theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, ngoài giải pháp tách dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, còn cần phải bảo đảm các điều kiện khác trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư theo quy định của Luật Đất đai. Như cho phép địa phương sử dụng vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án giải phóng mặt bằng được tách riêng.

Bên cạnh đó, Sở kiến nghị cần rút ngắn thời gian thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cần quy định, hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất tại Điều 69, Điều 74 và Điều 195 Luật Đất đai năm 2013.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI