Menu

Sau 90 ngày hoạt động thử nghiệm, sáng 26/9, Tổ hợp tác làm cá khô Hương Quê của hội viên, phụ nữ khu tái định cư Lung Ranh, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã chính thức ra mắt.

Theo tinh thần kế hoạch số 1381 của UBND TP.HCM về triển khai, thực hiện Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN cần quan tâm những ý tưởng, nhu cầu khởi nghiệp, trợ giúp biến ý tưởng của các chị thành hiện thực…

Khởi sự kinh doanh chưa bao giờ là muộn; thành công hay thất bại không chỉ nằm ở sự kiên trì, say mê, quyết tâm, mà còn đòi hỏi phải am hiểu, nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ.
Trang 2 trong 3