Menu

Chương trình tập huấn nhằm trang bị cho hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên kiến thức về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đô thị hóa.

Khởi sự kinh doanh chưa bao giờ là muộn; thành công hay thất bại không chỉ nằm ở sự kiên trì, say mê, quyết tâm, mà còn đòi hỏi phải am hiểu, nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ.
Trang 2 trong 3