Là chi hội trưởng giỏi nhờ cảm hứng từ những câu chuyện đời thường

Cách đây 2 ngày
Các dì, các chị đã đạt giải chi hội trưởng giỏi nhờ những câu chuyện đời thường chân chất và những trải nghiệm trong hoạt động của bản thân mình.