Hà Nội: Công an xã tiếp nhận đăng ký hộ khẩu từ 1/7

01/07/2021 - 16:42

PNO - Công an TP. Hà Nội vừa ra văn bản gửi Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện Luật Cư trú năm 2020 từ ngày 1/7/2021.

Theo đó, Giám đốc Công an TP. Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện ngay việc dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã, bắt đầu từ ngày 1/7/2021.

Hà Nội: Từ 1/7 dừng tiếp nhận đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện
Từ 1/7 Hà Nội dừng tiếp nhận đăng ký thường trú tại công an cấp huyện

Cùng với đó, các đơn vị chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên thông trong công tác đăng ký khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú... phải thông báo cho công dân biết về việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, theo quy định tại Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú năm 2020.

Giám đốc Công an TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Từ ngày 1/7, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại. Giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ đạo của Bộ Công an và giao Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Giám đốc Công an TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Cư trú và công tác làm sạch thông tin dân cư trên địa bàn, đồng thời khẳng định Công an TP sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI