Giải thể nhiều vụ, cục thuộc Bộ Y tế

15/11/2022 - 14:42

PNO - Nghị định 95 sắp xếp lại một số tổ chức như: Tổng cục Dân số chuyển thành Cục Dân số; không duy trì Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng…

Ngày 15/11, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế trong đó tổ chức lại một số vụ, cục thuộc Bộ Y tế.

Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định Bộ Y tế có 21 tổ chức
Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định Bộ Y tế có 21 tổ chức trực thuộc

Trước đây, Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 quy định Bộ Y tế có 23 tổ chức, trong đó có 20 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Nay Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định Bộ Y tế có 21 tổ chức, trong đó có 18 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Trong đó, Nghị định mới này giữ nguyên 16 tổ chức có chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế gồm: 1- Vụ Bảo hiểm y tế; 2- Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em; 3- Vụ Tổ chức cán bộ; 4- Vụ Kế hoạch - tài chính; 5- Vụ Pháp chế; 6- Vụ Hợp tác quốc tế; 7- Văn phòng Bộ; 8- Thanh tra Bộ; 9- Cục Khoa học công nghệ và đào tạo; 10- Cục Y tế dự phòng; 11- Cục Phòng, chống HIV/AIDS; 12- Cục Quản lý môi trường y tế; 13- Cục Quản lý khám, chữa bệnh; 14- Cục Quản lý y, dược cổ truyền; 15- Cục Quản lý dược; 16- Cục An toàn thực phẩm.

Đồng thời, giữ nguyên Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống.

Nghị định 95 sắp xếp lại một số tổ chức như: Tổng cục Dân số chuyển thành Cục Dân số.

Không duy trì Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Y Dược học.

Thành lập Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế; Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

Về chức năng, nhiệm vụ, Nghị định số 95 quy định Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số, sức khỏe sinh sản; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

N.D

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI