EVNHCMC chi 500 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho người dân

10/08/2021 - 08:03

PNO - Tổng công ty Điện lực TPHCM vừa chỉ đạo các công ty điện lực thành viên trên địa bàn TPHCM triển khai hỗ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4.

Theo ước tính của Tổng công ty Điện lực TPHCM, số tiền hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt trong các tháng Bảy, tháng Tám (kỳ hoá đơn tháng Tám và tháng Chín) khoảng 495 tỷ đồng, tương ứng với 2,45 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM, dự kiến giảm tiền điện khoảng 5 tỷ đồng (tương ứng 43 khách hàng, tuỳ theo tình hình thực tế xác minh).

Việc giảm tiền điện đợt 4 được thực hiện theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021, theo đó Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

EVNHCMC triển khai việc giảm tiền điện theo Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
EVNHCMC triển khai việc giảm tiền điện theo Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trong đợt này, sẽ giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30/7/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Cụ thể, giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200kWh/tháng; giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200kWh/tháng. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 2 tháng tại các kỳ hoá đơn tháng Tám và tháng Chín năm 2021. Danh sách các địa phương được giảm tiền điện do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly đáp ứng các điều kiện: Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ; mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị bán lẻ điện khác. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021. Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 được giảm tiền điện do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

Các đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 của Chính phủ.

EVNHCMC lắp đặt máy phát dự phòng nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho Bệnh viện dã chiến quận 7 - Ảnh: EVNHCMC
EVNHCMC lắp đặt máy phát dự phòng nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho Bệnh viện dã chiến quận 7 - Ảnh: EVNHCMC

Châu Khoa

 

Nguồn: EVNHCMC

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu