Dịch COVID-19, TPHCM giảm hơn 10 triệu lượt người đi khám bệnh

10/10/2020 - 10:27

PNO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượt khám, chữa bệnh trên địa bàn TPHCM trong 9 tháng đầu năm 2020 đã giảm hơn 10 triệu lượt người.

Sáng 10/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lên hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo đó, số lượt khám, chữa bệnh trong 9 tháng đầu năm 2020 của các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Về số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú: 9 tháng đầu năm 2020, cả thành phố có hơn 26 triệu lượt khám, giảm hơn 10 triệu lượt so với cùng kỳ (giảm 28,2%), trong đó: khối các bệnh viện bộ ngành giảm 17,8%; khối bệnh viện thành phố giảm 24,9%; khối bệnh viện quận, huyện giảm 17,2%; khối bệnh viện tư giảm 18,3%.

Phòng khám đa khoa tư vẫn tiếp tục giảm hơn 50%, số lượt khám tại các phòng khám của trung tâm y tế và trạm y tế giảm 34,1%.

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, toàn thành phố, bao gồm các bộ ngành 9 tháng đầu năm ngoái có 36.797.396 lượt người tham gia khám, chữa bệnh thì 9 tháng đầu năm nay chỉ có 126.406.536 lượt người tới thăm khám.

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, toàn thành phố, bao gồm các bộ ngành 9 tháng đầu năm ngoái có 36.797.396 lượt người tham gia khám, chữa bệnh thì 9 tháng đầu năm nay chỉ có 26.406.536 lượt người tới thăm khám.

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện chuyên khoa và ở hầu hết bệnh viện đa khoa thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ BV An Bình)

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện chuyên khoa và ở hầu hết bệnh viện đa khoa thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ Bệnh viện An Bình)

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện quận, huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ BV quận 2)

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện quận, huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ Bệnh viện quận 2)

Về số lượt khám, chữa bệnh nội trú: 9 tháng đầu năm 2020, cả thành phố có hơn 1,5 triệu lượt điều trị nội trú, giảm hơn 300.000 lượt so với cùng kỳ (giảm 18,8%), trong đó: khối bệnh viện bộ, ngành giảm 18,9%; khối bệnh viện thành phố giảm 21,8%; khối bệnh viện quận, huyện giảm 18,6%; khối bệnh viện tư giảm thấp nhất là 6%.

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020.

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020.

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện đa khoa thành phố, ở hầu hết bệnh viện chuyên khoa thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ BV RHM, YHCT, Hùng Vương).

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện đa khoa thành phố, ở hầu hết bệnh viện chuyên khoa thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Hùng Vương).

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú đều giảm rõ ở hầu hết các bệnh viện quận, huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ BV quận 5 và quận 7)

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú đều giảm rõ ở hầu hết các bệnh viện quận, huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ Bệnh viện quận 5 và quận 7).

An Bình

 
Array ( [news_id] => 1419558 [news_title] => Dịch COVID-19, TPHCM giảm hơn 10 triệu lượt người đi khám bệnh [news_title_seo] => Dịch COVID-19, TPHCM giảm hơn 10 triệu lượt người đi khám bệnh [news_supertitle] => [news_picture] => dich-covid-19-tphcm-giam-hon-10-_1602304746.gif [news_subcontent] => Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượt khám, chữa bệnh trên địa bàn TPHCM trong 9 tháng đầu năm 2020 đã giảm hơn 10 triệu lượt người. [news_subcontent_seo] => Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượt khám, chữa bệnh trên địa bàn TPHCM trong 9 tháng đầu năm 2020 đã giảm hơn 10 triệu lượt người. [news_headline] => Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượt khám, chữa bệnh trên địa bàn TPHCM trong 9 tháng đầu năm 2020 đã giảm hơn 10 triệu lượt người. [news_content] =>

Sáng 10/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lên hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo đó, số lượt khám, chữa bệnh trong 9 tháng đầu năm 2020 của các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Về số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú: 9 tháng đầu năm 2020, cả thành phố có hơn 26 triệu lượt khám, giảm hơn 10 triệu lượt so với cùng kỳ (giảm 28,2%), trong đó: khối các bệnh viện bộ ngành giảm 17,8%; khối bệnh viện thành phố giảm 24,9%; khối bệnh viện quận, huyện giảm 17,2%; khối bệnh viện tư giảm 18,3%.

Phòng khám đa khoa tư vẫn tiếp tục giảm hơn 50%, số lượt khám tại các phòng khám của trung tâm y tế và trạm y tế giảm 34,1%.

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, toàn thành phố, bao gồm các bộ ngành 9 tháng đầu năm ngoái có 36.797.396 lượt người tham gia khám, chữa bệnh thì 9 tháng đầu năm nay chỉ có 126.406.536 lượt người tới thăm khám.

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, toàn thành phố, bao gồm các bộ ngành 9 tháng đầu năm ngoái có 36.797.396 lượt người tham gia khám, chữa bệnh thì 9 tháng đầu năm nay chỉ có 26.406.536 lượt người tới thăm khám.

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện chuyên khoa và ở hầu hết bệnh viện đa khoa thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ BV An Bình)

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện chuyên khoa và ở hầu hết bệnh viện đa khoa thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ Bệnh viện An Bình)

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện quận, huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ BV quận 2)

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện quận, huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ Bệnh viện quận 2)

Về số lượt khám, chữa bệnh nội trú: 9 tháng đầu năm 2020, cả thành phố có hơn 1,5 triệu lượt điều trị nội trú, giảm hơn 300.000 lượt so với cùng kỳ (giảm 18,8%), trong đó: khối bệnh viện bộ, ngành giảm 18,9%; khối bệnh viện thành phố giảm 21,8%; khối bệnh viện quận, huyện giảm 18,6%; khối bệnh viện tư giảm thấp nhất là 6%.

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020.

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020.

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện đa khoa thành phố, ở hầu hết bệnh viện chuyên khoa thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ BV RHM, YHCT, Hùng Vương).

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú đều giảm rõ ở tất cả bệnh viện đa khoa thành phố, ở hầu hết bệnh viện chuyên khoa thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Hùng Vương).

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú đều giảm rõ ở hầu hết các bệnh viện quận, huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ BV quận 5 và quận 7)

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú đều giảm rõ ở hầu hết các bệnh viện quận, huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 (trừ Bệnh viện quận 5 và quận 7).

An Bình

[news_source] => [news_tag] => Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh,Dịch COVID-19,khám chữa bệnh [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-10 09:43:42 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-10 10:27:20 [news_relate_news] => 1419315,1419314,1419180, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => suc-khoe [newcate_code2] => song-khoe [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1210 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dich-covid-19-tphcm-giam-hon-10-trieu-luot-nguoi-di-kham-benh-a1419558.html [tag] => Sở y tế Thành phố Hồ Chí MinhDịch COVID 19khám chữa bệnh [daynews2] => 2020-10-10 10:27 [daynews] => 10/10/2020 - 10:27 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI