Đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

15/01/2023 - 11:38

PNO - Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho cả trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng không bắt buộc mà sẽ cấp theo nhu cầu của cha mẹ trẻ.

 

Bộ Công an đề xuất cấp thẻ CCCD cho cả trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng không bắt buộc mà sẽ cấp theo nhu cầu của cha mẹ.
Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi, nhưng không bắt buộc

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo đề xuất cấp thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 14 tuổi, bao gồm cả trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, chứ không bắt buộc.

Theo đó, đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên (bắt buộc phải làm thẻ căn cước), trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi.

Trường hợp công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.

Trường hợp công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh.

Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ. Riêng trẻ dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học.

Cũng theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước công dân trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

Thẻ căn cước công dân có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ căn cước công dân để giúp giảm giấy tờ cho công dân, tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính như: thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đối với chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024; các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Thanh Danh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI